หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

กลุ่มภาคเหนือบน 2 จัดงานผ้าลุ่มน้ำโขง

Author by 27/07/15No Comments »

thainews180        เพื่อเป็นการโปรโมทภารกิจยุทธศาสตร์พัฒนา หลังจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่งจัดงานเอกซโปเสร็จสิ้นไปเร็ว ๆ นี้ ล่าสุดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เตรียมจัดงานเตรียมจัดงานแพรพรรณล้านนาภูษาลุ่มน้ำโขง เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุนทางวัฒนธรรมในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสร้างโอกาสทางการค้าให้กับตลาดผ้าพื้นเมือง โดยนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล รอง ผวจ.แพร่ เป็นประธานแถลงข่าวร่วมกับนายประดิษฐ ภู่พัด พาณิชย์จังหวัดแพร่ นายเฉลิมพล พงศ์ฉบับนภา พาณิชย์จังหวัดเชียงราย นางวนิดา ทิพย์ศักดิ์ พาณิชย์จังหวัดพะเยา และนายสมปอง ดวงจิต ประธานหอการค้าจังหวัดแพร่ ว่าจะมีการจัดงาน “แพรพรรณล้านนาภูษาลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 2″ ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2558 ณ สนามหลวง สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.9 จ.แพร่

ทั้งนี้ จังหวัดแพร่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ปรกอบด้วยจังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน และแพร่ ให้ดำเนินโครงการส่งเสริมแพรพรรณล้านนาภูษาลุ่มน้ำโขง ภายใต้วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัดฯ ที่ว่า “ประตูการค้าสู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา ดิน น้ำ ป่า สมบูรณ์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข” ซึ่งมีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะการแต่งกายจากผ้าพื้นเมือง ซึ่งถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมที่ยังคงเอกลักษณ์ของชาวล้านนาที่สืบสานต่อกันมา สมควรได้รับการส่งเสริมและเผยแพร่ และเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนาธรรมท้องถิ่นล้านนา เกิดความรักความหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุนทางวัฒนธรรมในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์

งานดังกล่าว น่าจะได้รับความสนใจไม่เพียงแต่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เท่านั้น หากมีการประชาสัมพันธ์ไปทั่วประเทศ จะมีผู้สนใจและนักท่องเที่ยวเข้าชมไม่น้อย เพราะแพร่เป็นประตูสู่ภาคเหนือด้านตะวันออก ในฐานะ “ไทยนิวส์” เป็นสื่อหนังสือพิมพ์ของภาคเหนือ จึงขอสนับสนุนงานนี้ และเชิญชวนผู้สนใจร่วมงาน โดยวันที่ 29 กรกฎาคม เวลา 17.00 น จะเป็นวันเปิดงาน มีการเดินแฟชั่นโชว์ชุดผ้าพื้นเมืองที่ชนะการประกวด และชุดที่ได้รับการออกแบบใหม่ โดยนายแบบ-นางแบบมืออาชีพ อาทิ น้ำตาล-พิจักขณา วงศารัตนศิลป์, นิว-วงศกร ปรมัตถากร และนางแบบจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นอกจากนั้นยังมีการแสดงและจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์จากผ้า จากจังหวัดแพร่ เชียงราย พะเยาน่าน และประเทศในกลุ่มลุ่มน้ำโขง ได้แก่ จีน, ลาว, เมียนมา และเวียตนาม ร่วม 100 คูหา พร้อมการแสดงของศิลปินนักร้องยอดนิยมเป็นประจำทุกคืน ส่วนการแสดงและจำหน่ายสินค้าจะเริ่มเวลา 10.00-22.00 น.