หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ขนส่งทางบกคืนความสุข ผู้ประสบภัยจากรถทั่วไทย

Author by 26/01/15No Comments »

thainews180       วันพุธที่ 28 มกราคม 2558 กรมการขนส่งทางบก จัดโครงการ”ขนส่งห่วงใย ใส่ใจผู้ประสบภัยจากรถ” พร้อมกันทั่วประเทศ เป็นกิจกรรมมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ภายใต้แนวคิด “คืนความสุขให้ผู้ประสบภัย คืนความปลอดภัยให้ท้องถนน” ในรูปแบบคืนความสุขให้ผู้ประสบภัยจากรถ แสดงออกให้เห็นด้วยการมอบของขวัญ(รถเข็น ขาเทียม แขนเทียมฯ) ให้กลุ่มผู้พิการที่เหตุแห่งความพิการเกิดจากผลกระทบของสังคมที่ใช้รถใช้ถนนด้วยความไม่ระมัดระวัง ให้กลุ่มคนเหล่านี้รับรู้ว่าภาครัฐไม่ได้ทอดทิ้ง เป็นการคืนความสุข การให้กำลังใจ  รวมถึงสร้างความมั่นใจแก่ผู้พิการให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น และสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีความภาคภูมิใจ

นอกจากนั้นยังถือเป็นการ คืนความปลอดภัยให้ท้องถนน  แสดงออกด้วยการเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนร่วมกันมอบของขวัญให้ตนเอง  ให้คนในครอบครัว รวมถึงทุกคนในสังคม  ด้วยการใช้รถใช้ถนนอย่างมีระเบียบวินัยและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สร้างความตระหนักให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไป  เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการมอบของขวัญ    โดยใช้ชื่อโครงการ “ขนส่งห่วงใย   ใส่ใจผู้ประสบภัยจากรถ”

ที่เชียงใหม่ นายชาญชัย กีฬาแปง  ขนส่งจังหวัดกล่าวว่า  สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ก็กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว ในวันพุธที่ 28 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา  08.30-12.00 น. ณ  ลานวงเวียนด้านหน้าอุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยนายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธาน  ภายในงานประกอบด้วย การแสดงวีลแชร์แดนซ์ โดยนักเรียน      โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ แชมป์จากรายการไทยแลนด์กอตทาเลนต์ ปี 2014 นิทรรศการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน การจัดแสดงอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ การเสวนาด้านความปลอดภัย และรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนน โดยจะมีการเชื่อมสัญญาณการจัดพิธีมอบอุปกรณ์ฯจากส่วนภูมิภาค 4 ภาคไปยังส่วนกลาง คือจาก จังหวัดเชียงใหม่  นครราชสีมา  ชลบุรี และสุราษฎร์ธานี

นับเป็นกิจกรรมที่น่าสนับสนุน เพราะเป็นความห่วงใยที่กรมการขนส่งทางบก มอบให้เพื่อผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนนโดยใช้งบประมาณจากกองทุน กปถ.ที่ได้จากการประมูลป้ายทะเบียนเลขสวยมาดำเนินการ หวังจะกระตุ้นเตือนจิตสำนึก สร้างความตระหนักถึงผลกระทบของการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น และย้ำเตือนสติของผู้ใช้รถใช้ถนน ให้มีความระมัดระวัง อยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท อุบัติเหตุทางถนนก็จะลดลงนั่นเอง.