หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ขนส่งทางบกยกมาตรฐาน จัดอบรมสอบใบขับขี่ใหม่

Author by 18/05/14No Comments »

thainews180           หลังจากที่กรมการขนส่งทางบก ออกประกาศนโยบายในการอบรม และสอบใบอนุญาตขับขี่ใหม่ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการขับขี่อย่างปลอดภัยแก่ประชาชน โดยจะต้องเข้ารับการอบรมจากสถานศึกษา และผ่านเกณฑ์คะแนนสอบให้ได้ร้อยละ 95 ก่อนจึงจะได้รับใบอนุญาตขับขี่ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไปนั้น ปรากฏว่าทุกสำนักงานขนส่งจังหวัดขณะนี้ มีประชาชน นักเรียน นักศึกษาแห่ไปขอรับการอบรม และสอบใบอนุญาตขับขี่จำนวนมากกว่าปกติ

อย่างไรก็ตาม จากนโยบายดังกล่าว มีการนำร่องร่วมมือระหว่างขนส่งจังหวัดกับสถานศึกษา เพื่อเตรียมการอบรมก่อนสอบใบอนุญาตขับขี่แล้ว โดยเฉพาะที่สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ประสานวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เป็นสถานศึกษานำร่องจัดการอบรมภาคทฤษฎี เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ ตามหลักสูตรการอบรมใหม่ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนนี้ โดยนายภิญโญ อภิญญาลาวัลย์ ขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบก มอบหมายให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด ประสานสถาบันการศึกษาภาครัฐที่มีมาตรฐาน และมีความพร้อม จัดอบรมภาคทฤษฎีตามหลักสูตรที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ และจักรยานยนต์ที่มีเป็นจำนวนมาก

ในส่วนของสำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ จัดให้เป็นสถาบันการศึกษานำร่องจัดการอบรมภาคทฤษฎี เริ่มวันที่ 1 มิถุนายนนี้ โดยผู้ที่ได้ใบรับรองการผ่านหลักสูตรเข้ารับอบรมจากสถานศึกษามาแล้ว สามารถเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และสอบภาคปฏิบัติที่สำนักงานขนส่งจังหวัดฯ ต่อไปได้   แต่ระหว่างนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดฯ จะยังเปิดอบรมภาคทฤษฎีควบคู่กับสถานศึกษาไปด้วย แต่จะลดจำนวนวันเหลือสัปดาห์ละ 3 วัน หลังจากนั้นในปี 2559 จะยุติการอบรมภาคทฤษฎีโดยมอบให้สถานศึกษาภาครัฐเป็นผู้ดำเนินการเอง ซึ่งจะมีการประสานสถานศึกษาในอำเภออื่น ๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้ ตามหลักสูตรการอบรมภาคทฤษฎีใหม่ จะมีการเพิ่มข้อสอบภาคทฤษฎีเป็น 50 ข้อจากเดิม 30 ข้อ ผู้ผ่านการทดสอบต้องทำได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 หรือ 45 ข้อขึ้นไปจากเดิมเคยสอบได้ 23 ใน 30 ข้อก็ผ่านแล้ว จึงคาดว่าขนส่งจังหวัดอื่นๆ กำลังจะดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวไปพร้อมกัน.