หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ขนส่งแจงปัญหา สามล้อตุ๊กๆเถื่อน

Author by 21/01/16No Comments »

thainews180                เหตุที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางการเดินทาง และเมืองท่องเที่ยว ที่มีผู้คนเดินทางเข้ามาแต่ละวันจำนวนมาก จึงมีรถรับจ้างสาธารณะจำนวนมาก ทั้งสังกัดสหกรณ์เดินรถ บริษัทเดินรถ และกลุ่ม/ชมรมต่าง ๆ ซึ่งทางราชการอนุญาตให้มีเส้นทางสัมปทาน รวมทั้งการกำหนดจำนวนรถโดยสารรับจ้างไว้เท่าเดิมไม่ให้เพิ่มขึ้น ยกเว้นการนำรถใหม่มาแทนรถเดิมที่ชำรุด จึงมีความพยายามของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ที่จะนำรถรับจ้างโดยเฉพาะสามล้อเครื่องหรือสามล้อตุ๊ก ๆ มาขอจดทะเบียนใหม่ แต่ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาและการอนุมัติจากกระทรวงคมนาคมก่อน เพราะจำนวนรถที่มีอยู่ปัจจุบันก็มากอยู่แล้ว ทั้งการจราจรบนท้องถนนก็แออัด จะต้องจัดระบบขนส่งมวลชนให้ชัดเจนขึ้นอีกด้วย

ล่าสุด ก็มีกลุ่มและบุคคลที่นำรถสามล้อเครื่องมาวิ่ง โดยอ้างว่ากำลังจะขอจดทะเบียน และนำไปเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่ง นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงว่า กรณีมีกลุ่มบุคคลไปยื่นขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์รถยนต์รับจ้างสามล้อ โดยอ้างว่าสามารถจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างสามล้อได้นั้น สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง เนื่องจากกระทรวงคมนาคมได้มีประกาศ  งดจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างสามล้อทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2535 ซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนอย่าได้หลงเชื่อกลุ่มบุคคลดังกล่าว ส่วนการที่มีการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างสามล้อให้กับสหกรณ์สามล้อเครื่องลานนา จำกัด 50 คัน เมื่อปี 2556 นั้น เนื่องจากกระทรวงคมนาคมได้อนุญาตเป็นการเฉพาะรายเท่านั้น

  ส่วนรถยนต์รับจ้างสามล้อที่มีอยู่ในขณะนี้ บางคันมีอายุการใช้งานหลายสิบปีสภาพค่อนข้างเก่าและทรุดโทรมนั้นฯ กรมการขนส่งทางบกได้อนุญาตให้มีการนำรถใหม่มาเปลี่ยนแทนกันได้ รวมทั้งหากผู้ประสงค์จะมีรถยนต์รับจ้างสามล้อไว้ใช้ในการประกอบอาชีพ ก็สามารถซื้อขายจากเจ้าของรถรายเดิมได้ รวมทั้งจะเปลี่ยนแทนรถคันเดิมก็ได้ ยกเว้นรถของสหกรณ์สามล้อเครื่องลานนา จำกัด 50 คัน เท่านั้นที่ไม่สามารถซื้อขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ได้ ยกเว้นเป็นการโอนทางมรดกเท่านั้น สำหรับกรณีรถแท็กซี่มิเตอร์นั้น ล่าสุดคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้อนุมัติให้สหกรณ์แท็กซี่เวียงพิงค์ จำกัด จดทะเบียนรถแท็กซี่ได้ 50 คัน ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2559 ซึ่งรถแท็กซี่มิเตอร์จะต้องจดทะเบียนและเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท รวมทั้งผู้จะเช่าซื้อรถสามล้อเครื่องใหม่ และผู้ที่นำรถต่างจังหวัดเข้ามาวิ่งควรตรวจสอบให้ชัดเจนก่อน มิเช่นนั้นอาจถูกหลอก และถูกดำเนินคดีด้วย.