หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ของขวัญสาธารณสุข เพิ่มคุณภาพชีวิต ปชช.

Author by 10/12/14No Comments »

thainews180      ใกล้ถึงวันปีใหม่ ดูเหมือนจะเป็นแฟชั่นในเรื่องการให้ของขวัญแก่ประชาชน ซึ่งถ้าเป็นไปได้จริงก็น่ายินดีอย่างยิ่ง โดยเฉพาะของขวัญที่ตรงใจ และทำให้ประชาชนทุกคนมีความสุขกันถ้วนหน้า หลังสุดเป็นการประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ว่าจะประเดิมมอบของขวัญ 6 ชิ้นให้เป็นของขวัญปีใหม่คนไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ครบรอบปีที่ 72 ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดย ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ตนเองและบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกคน มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทดูแลสุภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่เข้าถึง เป็นธรรม มีคุณภาพและเจริญรุดหน้าอย่างต่อเนื่อง

รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงได้ประกาศแสดงเจตนารมณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนิน การเร่งรัด เรื่องที่มีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน และจะเห็นผลเป็นรูปธรรมหลายอย่าง เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่พี่น้องประชาชน คือ หนึ่ง ทุกครัวเรือนในเขตชนบท จะได้รับการดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยทีมแพทย์ครอบครัวในพื้นที่ สอง คืนการมองเห็นให้ผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก โดยการผ่าตัด เริ่มนำร่องในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สาม การดูแลผู้สูงอายุ ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง เช่น ผู้ป่วยสูงอายุที่ต้องนอนอยู่กับเตียงอย่างเหมาะสม เริ่มดำเนินการใน 20 จังหวัดนำร่องภายในเดือนธันวาคมนี้ ก่อนขยายผลให้ครอบคลุมทั่วประเทศ สี่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 8,400 ราย จะได้รับการใส่รากฟันเทียมและผู้สูงอายุ 35,000 ราย จะได้รับฟันเทียม

ห้า คนไทยในวัย 20-50 ปี ในพื้นที่เสี่ยง จะได้รับการปกป้องจากโรคคอตีบ-บาดทะยักด้วยการฉีดวัคซีนอย่างครอบคลุม เนื่องจากโรคเหล่านี้มีแนวโน้มระบาดซ้ำ และหก ตั้งหน่วยบรรเทาทุกข์ผู้ป่วยระยะสุดท้ายก่อนเสียชีวิต ในโรงพยาบาลสังกัดกรม โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่งเพื่อให้การดูแลประคับประคองผู้ป่วย ให้บรรเทาทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วยในระยะสุดท้ายก่อนเสียชีวิต ทั้งหมดนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานที่ตนเอง และบุคลากรสาธารณสุขตั้งใจทำโดยยึดถือประโยชน์สุข ที่จะเกิดกับประชาชนทุกคน ด้วยความเสมอภาคและยั่งยืน เสมือนพี่น้องทุกคน เป็นคนในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ทั้งหมดนี้เหมือนเป็นคำมั่นสัญญาที่กระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการตั้งแต่นี้ไป โดยภายในปี 2558 จะให้เห็นผลปรากฏเป็นรูปธรรมขึ้นเป็นลำดับ จึงขอบันทึกไว้เพื่อติดตามผลงานกันต่อไป.