หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ข้อตกลงรถรับจ้าง ชม. ไม่เอาเปรียบผู้โดยสาร

Author by 18/02/16No Comments »

thainews180              เมื่อเร็ว ๆนี้ พล.ต.ต.ปชา รัตนพันธ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธานประชุม ซักซ้อมทำความเข้าใจและขอความร่วมมือกับผู้ขับขี่รถแท็กซี่รถรับจ้างสาธารณะ ก่อนจะลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการแก้ไขปัญหารถแท็กซี่ และรถรับจ้างสาธารณะที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม การท่องเที่ยวของไทย มีนายชาญชัย กีฬาแปง ผู้อำนวยการขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ นายสิงห์คำ นันติ ประธานสหกรณ์ลานนาเดินรถ จำกัด       ผู้ประกอบการรถแท๊กซี่มิเตอร์ และรถสี่ล้อแดงเชียงใหม่ สหกรณ์แท๊กซี่เวียงพิงค์ จำกัด     รวมทั้งตัวแทนจาก มณฑลทหารบกที่ 33 , ททท.สำนักงานเชียงใหม่ และผู้ประกอบการรถแท็กซี่มิเตอร์ -รถสองแถวสี่ล้อแดงกว่า 150 คนที่เข้าร่วม

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อ  กันระหว่างผู้ประกอบการรถแท็กซี่รถรับจ้างสาธารณะ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ส่งเสริมจรรยาบรรณที่ดี ให้เกิดความสงบเรียบร้อยเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ของผู้ให้บริการรถแท็กซี่รถรับจ้างสาธารณะที่มีต่อนักท่องเที่ยวตลอดจนความเป็นธรรมในการให้บริการอันจะส่งผลต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากที่ผ่านมามีการร้องเรียนเรื่องแท็กซี่มิเตอร์ไม่ได้เปิดมิเตอร์หรือคิดค่าโดยสารแบบเหมา รวมทั้งรถโดยสารต่างๆ มักถูกร้องเรียนในเรื่องการเอาเปรียบผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันมีชาวจีน และต่างชาติอื่นๆ เข้ามาเที่ยวเชียงใหม่จำนวนมาก เกรงจะเสียภาพลักษณ์นั้น

พร้อมการประชุมครั้งนี้ มีการลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่างผู้ประกอบการรถแท็กซี่ รถรับจ้างสาธารณะ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ตำรวจภูธรภาค 5 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ มณฑลทหารบกที่ 33 ฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัด สหกรณ์แท็กซี่เวียงพิงค์ จำกัด โดยมีข้อตกลงว่า ผู้ประกอบการ รถแท็กซี่รถรับจ้างสาธารณะจะต้องไม่ปฏิเสธ   รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร ไม่เรียกเก็บค่าโดยสารเกินอัตรา ไม่ทอดทิ้งผู้โดยสารระหว่างทาง จะต้องกดมิเตอร์เมื่อผู้โดยสารเริ่มใช้บริการ มีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ แต่งกายตามประกาศและกฎกระทรวง ใช้กิริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อยเป็นมิตรอยู่เสมอรวมถึงมีใจรักในงานบริการ นอกจากนั้น ยังได้รับทราบระเบียบปฏิบัติว่ารถรับจ้างรถสาธารณะจะต้องที่มีอายุใช้งานไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และใช้รถตรงตามประเภทที่จดทะเบียนไว้กับสำนักงานขนส่งจังหวัดด้วย ซึ่งก็หวังว่าหลังจากนี้ปัญหาการร้องเรียนต่าง ๆเกี่ยวกับรถสาธารณะน่าจะลดลง.