หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

คนไทยหัวใจเกษตร กับวันเกษตรแห่งชาติ

Author by 11/02/16No Comments »

thainews180                งานวันเกษตรแห่งชาติ 2559 ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2559 ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ถือเป็นงานใหญ่ที่ท้าทายสำหรับสถาบันอุดมศึกษา ที่รับเป็นเจ้าภาพจัดหมุนเวียนในแต่ละปี เพราะนอกจากจะให้เป็นงานระดับชาติ มีประชาชนให้ความสนใจเข้าชมตามเป้าหมายเป็นเรือนแสนแล้ว ยังจะต้องมีความพร้อมทั้งสถานที่ และกำลังคนที่จะร่วมมือจัดกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นเจ้าของงาน กระจายงบประมาณไปให้ส่วนราชการต่าง ๆ ลงมาดำเนินการพร้อมกันอยู่แล้ว จึงสนับสนุนงบประมาณแก่เจ้าภาพจัดงานแต่ละครั้งค่อนข้างจำกัด จึงขึ้นอยู่กับสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นเจ้าภาพจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ และความสามารถสร้างความน่าสนใจแก่งานได้แค่ไหน

อย่างไรก็ตาม จากคำยืนยันของผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่ก่อนและวันแถลงข่าวเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ว่าตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559ภายใต้แนวความคิด. คนไทยใจเกษตรHappy Agriculture  วัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในปี 2560 และเพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตร การเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีนั้น มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยหน่วยงานภายใน และพันธมิตรเครือข่ายพร้อมกับการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติที่จะมีขึ้นปลายเดือนนี้อย่างสมบูรณ์ที่สุด

ทั้งนี้ งานวันเกษตรแห่งชาติ ต่างมุ่งหวังจะเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัวของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม และให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรในฐานะผู้ผลิตอาหารและเป็นครัวของโลก ซึ่งในงานนี้ เตรียมกิจกรรมมากมาย ทั้งด้านวิชาการ นิทรรศการ กิจกรรม ประกวด กิจกรรมนันทนากรและศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ ภายใต้แนวคิด “คนไทยหัวใจเกษตร” พร้อมจะดึงดูดทั้งเยาวชน และผู้ใหญ่ทั่วไปเข้าชมงาน ดังที่มีการโชว์แฟชั่นชุดพิเศษ “หนุ่มสาวใจเกษตร” ในวันแถลงข่าว พร้อมการโชว์เมนูพิเศษอาหารอินทรีย์แบบฟิวชั่นฟู้ดส์ ในกิจกรรม  Organic Cooking Show ซึ่งได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมสาธิตรายการอาหารเพื่อการเฉลิมฉลองเนื่องในวันเกษตรแห่งชาติ คาดว่าคนไทยหัวใจเกษตรจะได้ใจคนไทยรุ่นใหม่เพิ่มมากขึ้นก็หวังว่างานปีนี้จะไม่สร้างความผิดหวังกับผู้รอชม.