หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

คาดอีก 4 เดือนเปิด ด่านถาวร มส.-พม่า

Author by 15/07/15No Comments »

thainews180       การที่ประเทศไทยมีพรมแดนติดกับพม่าหรือเมียนมาร์ เป็นระยะทางกว่า 2,000 กม.ตั้งแต่จังหวัดเชียงรายไปจนถึงจังหวัดภาคใต้ และภาคเหนือมีจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับพม่ามากที่สุดคือแม่ฮ่องสอน แต่ไม่สามารถจะเปิดด่านค้าขาย และเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชนสองประเทศได้ตามปกติ มีเพียงด่านชั่วคราวเท่านั้น ทำให้แม่ฮ่องสอนเสียโอกาสในการทำการค้า การซื้อมาขายไป และการท่องเที่ยว ซึ่งจัดที่เปิดด่านชั่วคราวมีหลายจุด ส่วนที่มีความเป็นไปได้จะสามารถเปิดด่านถาวรคือที่บ้านต้นนุ่น อ.ขุนยวม กับจังหวัดบอละแคะของพม่า เพราะจุดนี้ไม่มีการสู้รบระหว่างรัฐบาลพม่ากับชนกลุ่มน้อยแล้ว

          เมื่อเร็วๆ นี้ นายสุรพล พนัสอำพล ผวจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกระทรวงคมนาคม ผู้แทนสำนักงานประมาณ และผู้แทนสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ เดินทางไปยังจุดผ่อนปรนบ้านห้วยต้นนุ่น (บี พี 13) ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน พบกับนาย เต็ง ซ่อ U THEIN ZOW ผู้ว่าราชการจังหวัดบอละแคะ สหภาพเมียนมาร์ พร้อมคณะมีการประชุมหารือในการพิจารณาเปิดจุดผ่านแดนถาวร ณ บ้านห้วยต้นนุ่น อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน การหารือดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดบอละแคะกล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ ทราบถึงเจตนารมย์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบริเวณ บี พี 13 ระหว่างสหภาพเมียนมาร์กับจังหวัดแม่ฮ่องสอน รัฐบาลสหภาพเมียนมาร์กำลังพิจารณาในการเปิดด่านถาวรดังกล่าว คาดว่าภายใน 4เดือนน่าจะได้รับข่าวดี

หากสามารถเปิดด่านถาวรได้จริงก็น่ายินดี จะทำให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกจุด ซึ่งนายสุรพล พนัสอำพล ผวจ.บอกว่าจากการประชุมกับผู้ว่าจังหวัดบอละแคะเป็นไปด้วยดี ความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายดีมาก โดยเฉพาะในเรื่องการค้าชายแดน เนื่องจากรัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ให้ความสำคัญช่องทาง บี พี 13 บ้านห้วยต้นนุ่น ส่วนในความพร้อมในการเปิดด่านพรหมแดนถาวรบ้านห้วยต้นนุ่นฝ่ายไทยมีความพร้อมอยู่แล้ว แม้ว่าการก่อสร้างสถานที่ทำการของส่วนราชการต่าง ๆ ในการกำกับดูแลการค้าชายแดนยังไม่ได้ดำเนินการก็ตาม แต่เรามีเจ้าหน้าที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการค้าชายแดนในทุกขั้นตอน ซึ่งผู้แทนกระทรวงต่าง ๆ ที่เดินทางเข้ามาดูช่องทางการค้าชายแดนก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ในการเปิดด่านพรหมแดนถาวรบ้านห้วยต้นนุ่น.