หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ค้าแรงงานต่างด้าว ถูกจัดระเบียบเสียที

Author by 4/02/16No Comments »

thainews180                เป็นที่ทราบกันดีในหมู่ผู้รับเหมา และผู้ต้องกาแรงงานก่อสร้าง และแรงงานรับจ้างเร่งด่วนแบบรายวัน รายชั่วโมง ซึ่งหาคนไทยทำยากมากขึ้น จึงต้องอาศัยแรงงานต่างด้าว ทั้งที่เข้ามาแบบผิดกฎหมาย และหลบซ่อนตัวตามชุมชนต่างๆ รวมทั้งแรงงานบนที่ถูกที่มีหลักฐานการแสดงตน แต่ไม่สามารถออกนอกพื้นที่จังหวัดได้ แรงงานดังกล่าวในจังหวัดเชียงใหม่หาได้จาก “ตลาดแรงงานมืด” ที่อาศัยยืนขายแรงงานอยู่ย่านถนนอัษฎาธร หรือหลังตลาดคำเที่ยงมานานหลายปีแล้ว บางครั้งถูกเจ้าหน้าที่กวดขันจับกุม ต้องวิ่งหนีกันอลหม่าน มองดูคล้ายกับมีนายหน้าหรือเป็นการค้าแรงงาน อาจลามไปถึงการค้ามนุษย์ด้วย สมควรที่ทางราชการจะเข้าจัดระเบียบตั้งนานแล้ว

อย่างไรก็ตาม เมื่อเร็วนี้ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ มอบให้คณะทำความงานชุดควบคุมพื้นที่การจัดระเบียบแรงงาน ประชุมหาทางออกในที่สุดก็มีมติให้ย้ายสถานที่จัดระเบียบแรงงาน จากถนนอัษฎาธรไปยังบริเวณด้านหลังอาคารศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป ดังที่นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานนะคณะทำงานและเลขานุการชุดควบคุมพื้นที่การจัดระเบียบแรงงาน เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดระเบียบแรงงานบริเวณถนนอัษฎาธร(เส้นคำเที่ยง)โดยให้บริการนายจ้างที่ต้องการจ้างแรงงานรายวัน และแรงงานที่ต้องการรับจ้างทำรายวัน ได้พบปะและคัดเลือกเพื่อไปรับทำงาน โดยมีการรับลงทะเบียนนายจ้างและคนหางาน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว เป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่กีดขวางเส้นทางจราจร ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ถึง 15 มกราคม 2559 ไปแล้ว

ต่อมาคณะทำงานฯ มีมติให้ขยายระยะเวลาการจัดระเบียบแรงงานบริเวณถนนอัษฎาธร ออกไปอีก 1 เดือน ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป จะต้องย้ายที่ขายแรงงานรายวันจากถนนอัษฎาธรไปยังบริเวณด้านหลังอาคารศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โซตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่จังหวัดเชียงใหม่จึงขอความร่วมมือให้นายจ้างที่ต้องการจ้างแรงงานรายวัน และแรงงานที่ต้องการรับจ้างทำรายวัน ไปใช้บริการในบริเวณพื้นที่ ที่ทางจังหวัดจัดไว้ให้ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์หมายเลข 0-5311-2744-6 ในวันและเวลาราชการ ก็หวังว่าปัญหาการเร่ขายแรงงานที่เป็นภาพลักษณ์ไม่เหมาะสมกับจังหวัดเชียงใหม่จะได้รับการเหลียวแลให้เป็นระบบระเบียบต่อไป.