หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

จัดระเบียบตุ๊กตุ๊ก แต่งกาย-พูดสุภาพ

Author by 31/03/16No Comments »

thainews180       ตามที่ พล.ต.ต.มนตรี สัมบุณณานนท์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ พ.ต.อ.ปิยพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ ผกก.กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับฝ่ายทหารโดย พล.ต.โกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 และนายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับผู้ประกอบการรถสามล้อเครื่องสาธารณะ(รถตุ๊กๆ) ในจังหวัดเชียงใหม่ทุกกลุ่ม ทั้งสหกรณ์สามล้อเครื่องล้านนา ชมรมรถสามล้อเครื่องเชียงใหม่ อู่รถสามล้อเครื่อง และเจ้าของรถสามล้อเครื่องรายย่อยทั้งหมดที่มีอยู่ประมาณ 1,200 คันในเมืองเชียงใหม่จัดระเบียบการให้บริการใหม่ให้ถูกต้อง ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และประธาน คสช.นั้น

การจัดระเบียบดังกล่าว จะให้ผู้ประกอบการ และคนขับรถสามล้อสาธารณะ ปฏิบัติตามกฎหมายทุกอย่าง ทั้งเรื่องการแต่งกายที่เหมาะสม และการใช้กิริยามารยาทให้ดี เพื่อหน้าตาของจังหวัดเชียงใหม่ เมืองหลักการท่องเที่ยวที่มีผู้คนจากทั่วโลกเดินทางมาท่องเที่ยวตลอดเวลาขณะนี้ ซึ่งมณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ ขนส่งจังหวัด และกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ รวมกับเจ้าของรถสามล้อเครื่องทุกฝ่ายได้เห็นพ้องกันว่า จะมีการจัดประชุมเพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ การให้บริการรถสาธารณะรับจ้าง และขอความร่วมมือเรื่องการแต่งกาย กิริยามายาทคนขับรถสามล้อเครื่อง เป็นต้น กำหนดการประชุม และอบรมในวันที่ 7 เมษายน ศกนี้ เวลา 09.00-15.00 น. ณ โรงแรมเดอะปาร์ค อ.เมืองเชียงใหม่

การประชุมอบรมรถสามล้อสาธารณะที่มีอยู่ทั้งหมด เพื่อให้บริการแก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวตามระเบียบกฎหมาย และความร่วมมือในการแต่งกาย กับกิริยามารยาทที่ดีของผู้ให้บริการ ซึ่งทางขนส่งร่วมกับตำรวจจราจรจะจัดวิทยากรมาให้ความรู้ คำแนะนำ และตอบข้อซักถามต่าง ๆ สำหรับปัจจุบันรถสามล้อเครื่องในเชียงใหม่ ประกอบด้วยรถของสหกรณ์สามล้อเครื่องล้านนา ชมรมสามล้อเครื่องเชียงใหม่ อู่รถสามล้อเครื่องอิสระ และเจ้าของรายย่อยรวมแล้วประมาณ 1,200 คัน ตามกฎกระทรวงคมนาคมจะไม่ให้มีการเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากมีจำนวนที่เพียงพอแล้ว และเรื่องความแออัดการจราจร กรณีมีผู้ตั้งสหกรณ์ใหม่แล้วมายื่นขอจดทะเบียนหรือบางรายก็นำรถต่างจังหวัด รถเถื่อนไม่ติดป้ายทะเบียนมาวิ่งนั้น สำนักงานขนส่งจังหวัดยืนยันว่าไม่สามารถทำให้ได้ เว้นแต่จะมีนโยบายจากกระทรวงเท่านั้น ซึ่งต่อไปนี้คงจะมีการเข้มงวดกวดขันมากยิ่งขึ้น เพื่อความปลอดภัยผู้โดยสาร และหน้าตาของจังหวัดเชียงใหม่.