หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

จัดระเบียบรถตุ๊กๆ กับอีกหลากปัญหา

Author by 6/04/16No Comments »

thainews180        เมื่อเร็วๆ นี้ มีข่าวว่า ทางราชการจะจัดระเบียบรถสามล้อเครื่องหรือสามล้อตุ๊กตุ๊ก  ทั่วเชียงใหม่ ระดมผู้ประกอบการ ทั้งสหกรณ์สามล้อ ชมรมสามล้อเครื่อง อู่ และเจ้าของรายย่อยเข้าประชุม ขนส่งและตำรวจจราจร ขอให้ปฏิบัติตามระเบียบราชการ ทั้งการแต่งกาย กิริยามารยาทให้เรียบร้อยเพื่อหน้าตาของเชียงใหม่ ขณะเดียวกันปัญหาสามล้อเถื่อน รถต่างจังหวัดมาวิ่งจะเข้มงวดกวดขัน ขณะเดียวกันทางด้านนายทุนรถสามล้อใหม่พยายามจะขอโควตาจดทะเบียนเพิ่ม แต่ติดขัดกฎกระทรวงห้ามไว้

การจัดระเบียบรถสามล้อตุ๊กตุ๊ก ครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องจากก่อนหน้ามีการประชุมจัดระเบียบรถสองแถวสีแดง และรถแท็กซี่ของสหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัดที่สำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 ไปแล้ว ครั้งนี้ พล.ค.ต.มนตรี สัมบุณณานนท์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ หารือกับ พล.ต.โกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ และมอบให้ พ.ต.อ.ปิยพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ ผกก.กลุ่มงานจราจรฯ ร่วมกับผู้ประกอบการรถสามล้อเครื่องสาธารณะ(รถตุ๊กๆ) ในจังหวัดเชียงใหม่ทุกกลุ่ม ทั้งสหกรณ์สามล้อเครื่องล้านนา ชมรมรถสามล้อเครื่องเชียงใหม่ อู่รถสามล้อเครื่อง และเจ้าของรถสามล้อเครื่องรายย่อยทั้งหมดที่มีอยู่ประมาณ 1,200 คันในเมืองเชียงใหม่ว่าจะต้องจัดระเบียบการให้บริการใหม่ให้ถูกต้อง ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และประธาน คสช.

การจัดประชุมในวันที่ 7 เมษายนนี้ ที่โรงแรมเดอร์ปาร์คเชียงใหม่ เพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ การให้บริการรถสาธารณะรับจ้าง และขอความร่วมมือเรื่องการแต่งกาย กิริยามารยาทคนขับรถสามล้อเครื่อง เป็นต้น  ซึ่งทางขนส่งจังหวัดร่วมกับตำรวจจราจรจะจัดวิทยากรให้ความรู้ คำแนะนำ และตอบข้อซักถามต่าง ๆ โดยที่ปัจจุบันรถสามล้อเครื่องในเชียงใหม่ ประกอบด้วยรถของสหกรณ์สามล้อเครื่องล้านนา ชมรมสามล้อเครื่องเชียงใหม่ อู่รถสามล้อเครื่องอิสระ และเจ้าของรายย่อยรวมแล้วประมาณ 1,200 คัน ตามกฎกระทรวงคมนาคมจะไม่ให้มีการเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากมีจำนวนที่เพียงพอแล้ว และเรื่องความแออัดการจราจร กรณีมีผู้ตั้งสหกรณ์ใหม่แล้วมายื่นขอจดทะเบียน สำนักงานขนส่งจังหวัดยืนยันไม่สามารถทำให้ได้ เว้นแต่จะมีนโยบายจากกระทรวงเท่านั้น แต่ก็มีความพยายามจากนายทุนจะนำรถใหม่มาให้คนขับรับจ้างเช่าซื้อ ซึ่งก็เป็นคนกลุ่มเดียวที่ทำมาหากินอยู่ และทราบดีว่ารายได้ไม่ใช่มั่นคง ถ้าพ้นเทศกาลท่องเที่ยวก็เงียบเหงาขาดรายได้ ขาดค่างวด ซ้ำร้ายมีผู้แอบนำรถสามล้อต่างจังหวัดมาวิ่งอีกด้วย ปัญหาเหล่านี้สมควรจะมีการแก้ไขไปพร้อมกัน.