หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

จารึกประวัติศาสตร์ ปั่นจักรยานระดับโลก

Author by 19/08/15No Comments »

11880577_1635823670009224_7985400923238687333_n          วันที่ 16 สิงหาคม 2558 ที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่ ทั้งไปและกลับครบ 43 กิโลเมตร ประชาชนที่ร่วมกิจกรรมต่างรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสแสดงพลังความจงรักภักดีเพื่อแม่ของแผ่นดิน และเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกกินเนสส์ เวิร์ค เร็คคอร์ด สร้างประวัติศาสตร์การปั่นจักรยานที่มากที่สุดของประเทศไทย เมื่อเสร็จสิ้นลงประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จฯ และนักปั่นจักรยานจำนวนมากเข้าร่วมชมคอนเสิร์ตบทเพลงเพื่อแม่ ที่จัดแสดงภายในบริเวณสนามเสือป่าเป็นการแสดงเทิดพระเกียรติ ด้วยบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตลอดจนการจัดกิจกรรม Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่ทั้งหมด

ค่ำวันเดียวกัน กินเนสส์บุ๊คเวิลด์เรคคอร์ดส์ ที่มาบันทึกสถิติโลกให้กิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ ได้ประกาศว่ากิจกรรมครั้งนี้ของประเทศไทย มีผู้ร่วมปั่นจักรยานมากที่สุดในโลกด้วยจำนวน 136,411 ทำลายสถิติเดิมประมาณ 74,000 คนของไต้หวัน มิส ลูเซีย ซินิกแก๊กไลซี่ กรรมการตัดสินของกินเนสส์บุ๊คเวิลด์เรคคอร์ดส์ ได้ตัดสินให้กิจกรรม Bike for Mom บันทึกสถิติโลก มีผู้ร่วมปั่นจักรยานมากที่สุดแทนสถิติเดิมที่ไต้หวันทำไว้ จึงมอบบันทึกสถิติโลกไว้เป็นเกียรติประวัติบนเวทีคอนเสิร์ตภายในสนามเสือป่า แก่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

สำหรับจังหวัดภาคเหนือทุกแห่งก็จัดกิจกรรมพร้อมกัน โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.กล่าวว่า พอใจกับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนและประชาชนชาวเชียงใหม่ ที่มาร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ 8,540 คน สร้างภาพประวัติศาสตร์ถนนสีฟ้าด้วยกัน ซึ่งจำนวนนี้ยังไม่นับรวมประชาชนที่ออกมาสมทบจากจุดอื่นตลอดข้างทางรวมแล้วนับหมื่นคน ส่วนนักปั่นในเชียงใหม่ที่ร่วมบันทึกใน Guinness book world records มีจำนวน 1,830 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 92 ทั้งนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการสแกนบาร์โค๊ต แต่มั่นใจว่านักปั่นในเชียงใหม่เข้าเส้นชัยครบสองพันคนตามข้อกำหนดของกินเนสบุ๊คแล้ว

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมครั้งนี้ทุกภาคส่วนต่างเห็นว่าเป็นความร่วมมือ และความสามัคคีปรองดองของคนไทยอย่างคาดไม่ถึง เพราะจำนวนผู้ออกมาร่วมปั่นจักรยานทั่วประเทศตามตัวเลขนั้นยังน้อยกว่า จึงถือเป็นนิมิตรหมายอันดี ที่จะได้เห็นความรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบัน ตลอดจนการออกกำลังกาย และการประหยัดพลังงานต่อไป.