หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ฉลองครบ 50 ปี มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน

Author by 22/01/15No Comments »

150119162649       หากย้อนเวลากลับไปเมื่อก่อนปี  2508 บทบาทของสื่อมวลชนโดยเฉพาะสาขาหนังสือพิมพ์ และสถานิวิทยุเอเอ็ม.ประจำถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่มีอยู่สูงมาก เมื่อมีการจุดประเด็นความต้องการของพี่น้องชาวภาคเหนือ อยากจะให้มีมหาวิทยาลัยในภูมิภาคหรือประจำจังหวัด ครั้งนั้นได้มีการรณรงค์เรียกร้องผ่านหนังสือพิมพ์ “คนเมือง” และฉบับอื่นๆ รวมทั้งการนำเสนอข่าวนี้ผ่านสถานีวิทยุประจำถิ่นอย่างใหญ่โต กระทั่งรัฐบาลเห็นชอบให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(มช.)ขึ้น เมื่อนับวันเวลามาถึงปีนี้ครบครึ่งศตวรรษพอดี ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวเหนือที่เคยร่วมรณรงค์ครั้งนั้น สืบต่อมาถึงรุ่นลูกหลานเหลนในวันนี้

รศ...นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนศิษย์เก่า ผู้มีคุณูปการให้การอุปถัมภ์สนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัย จึงจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 19-24 มกราคม 2558 ในงานมีกิจกรรมหลากหลายทั้งนิทรรศการ งานวิชาการ งานสัปดาห์หนังสือแห่งปี ที่บริเวณศาลาอ่างแก้ว และงานฉลองวาระครบรอบ 50 ปี ณ สันเขื่อนอ่างแก้ว ที่สำคัญอีกวาระที่ มช.จัดขึ้นเป็นโอกาสครบ 50 ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินมามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2508 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย และในปี 2558 มหาวิทยาลัย มีงานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 49 ในวันที่ 22 มกราคม  พร้อมการจัดงาน 5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน ณ ศาลาอ่างแก้วและบริเวณโดยรอบดังกล่าว

จุดสนใจของงานที่เปิดให้ประชาชน ทั่วไปเข้าชม คือ นิทรรศการ “5ทศวรรษ วิวัฒน์ มช.” งานวิชาการ ครั้งที่ 10 “วิถีวิจัย: 5ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน (Research Path: 5 Decades CMU United for the Nation)” และงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 21 ภาคกลางคืนวันที่ 22 มกราคม มีงานแสดงแสง สี เสียงอันตระการตา ร่วมกับงานคืนสู่เหย้าลูกช้างคืนถิ่น กลุ่มเป้าหมายเป็นแขกกิตติมศักดิ์ บัณฑิต ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป งานแสงสีเสียงที่จะปรากฏสู่สายตาประชาชนชาวภาคเหนือครั้งนี้ จะนำเสนอเรื่องราวช่วงหนึ่งชีวิตคน มช.สายสัมพันธ์จากรุ่นสู่รุ่น บนปณิธานเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ ด้วยเทคนิคสมัยใหม่ด้วยการฉายภาพวิดีโอมัลติมีเดีย ลงบนผ้าผืนยักษ์ เปรียบได้กับการถักทอผืนผ้า ดังลูกช้าง มช. ที่เติบโตจากรั้วมหาวิทยาลัย วันที่ 23 มกราคมจัดงานลูกช้างคืนถิ่น 50 ปี มช.กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาเก่า มช.และวันที่ 24 มกราคม กลุ่มเป้าหมายงานคือ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ประชาชนทั่วไป จึงขอร่วมชื่นชมกับวาระสำคัญของ มช.ด้วยความปีติยินดี.