หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ฉลอง 92 ปี ก.พาณิชย์ ลดราคาสินค้าในห้าง

Author by 20/08/12No Comments »

เพราะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคทุกอย่างพยายามขึ้นไปตามกระแสบริโภค และความตั้งใจทำกำไรของผู้ผลิต และผู้ค้า โดยอ้างต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น ทั้งค่าแรงงานที่ต้องปรับแก่ลูกจ้าง และค่าเชื้อเพลิงก็ไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด ทำให้รัฐบาลต้องยอมรับว่า จริง ๆ แล้วสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ได้คงที่หรือมีแนวโน้มลดต่ำลงตามภาวะการณ์ตลาดหรือฤดูกาล แม้กระทั่งข้าวสารที่เราผลิตได้เอง ซึ่งน่าจะจำหน่ายในราคาที่ถูกกว่าส่งไปขายต่างประเทศ แต่ปัจจุบันคนไทยต้องบริโภคข้าวในราคาสูง เนื่องจากรัฐมีนโยบายเอาใจเกษตรกรด้วยการตั้งราคาจำนำข้าวเปลือกไว้สูงตันละ 20,000 บาท ซึ่งจะมาบอกว่า ยังมีข้าวสารราคาถูกในท้องตลาดคงไม่ได้

                อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์พยายามตรึงราคาสินค้า โดยจัดโครงการร้านค้าถูกใจมีผู้เข้าร่วมหลายหมื่นร้านค้าก็ยังไม่เห็นผลสัมฤทธิ์แต่อย่างใด ล่าสุดมีการแถลงจากกระทรวงว่าได้ร่วมกับห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อต่างๆ จัดกิจกรรมลดราคาสินค้าที่เข้าร่วมรายการสูงสุด 70 เปอร์เซนต์ เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 92 ปี กระทรวงพาณิชย์ และลดภาระค่าครองชีพประชาชนทั่วประเทศ โดยนายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ตั้งแต่ 17 ถึง 22 สิงหาคม ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อทุกแห่งเกือบทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมใจกันลดราคาสินค้าตั้งแต่ 5-70 เปอร์เซนต์ เป็นการคืนกำไรให้กับประชาชน ลดภาระค่าครองชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจภายใน และชะลอการปรับราคาสินค้า โดยประชาชนสามารถสังเกตเครื่องหมาย 92 ปี กระทรวงพาณิชย์ได้ที่สินค้าที่ร่วมรายการ  

                นอกจากนั้น กระทรวงพาณิชย์ ยังจัดมหกรรมสินค้าราคาพิเศษวันพาณิชย์เฉลิมพระเกียรติฯที่ส่วนกลาง โดยนำสินค้าธงฟ้า สินค้าโอท็อป สินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกมาจำหน่ายประชาชน อาทิ เนื้อหมูลดราคาจาก 110 บาท เหลือ 85 บาทต่อกิโลกรัม น้ำมันปาล์มจากขวดละ 42 บาทเหลือ 37 บาท ไข่ไก่ เบอร์ใหญ่ 30 ฟองจาก 89 บาท เหลือ 70 บาท น้ำตาลทราย จาก 23.50 บาท เหลือ 20 บาทต่อกิโลกรัม พร้อมจัดปาฐกถาพิเศษ “จุดเปลี่ยนการค้าโลก ประเทศไทยจะเดินอย่างไร” ในวันที่ 20 สิงหาคม 255 โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าและเศรษฐกิจไทย เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น  ซึ่งต้องรอดูว่าด้วยมาตรการต่างๆ ทั้งหลายนั้น ประเทศไทยจะรับมือวิกฤตดังกล่าวได้หรือไม่.