หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ชม.เจ้าภาพแข่งกีฬาชาติ มุ่งสร้างความประทับใจ

Author by 12/08/12No Comments »

เมื่อนับวันเวลาตามปฏิทินก็เหลืออีกประมาณ 4 เดือนเท่านั้น ก็จะถึงห้วงเวลาการเป็นเจ้าภาพของจังหวัดเชียงใหม่ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 หรือ “นครเชียงใหม่เกมส์” ระหว่างวันที่ 9-19 ธันวาคม 2555 ซึ่งเนิ่นนานหลายปีแล้วที่เชียงใหม่ ว่างเว้นจากการเป็นผู้จัดการแข่งขัน ซึ่งก่อนหน้านี้มีการประชุมหลายหน ประมาณค่าใช้จ่ายแต่ละฝ่ายเอาไว้ รวมทั้งแหล่งงบประมาณที่จะได้มาราว 88 ล้านบาท โดยส่วนหนึ่ง 35 ล้านบาทมาจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ล่าสุด เมื่อวันที่ 10 สิงหาคมนี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผวจ.นั่งเป็นประธานประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมงานของฝ่ายต่างๆ

ผวจ.เชียงใหม่ จัดประชุมคณะ กรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์” ดังกล่าว มีการติดตามความคืบหน้าเรื่องเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 17 ฝ่าย พร้อมกับรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง รวมทั้งข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการแต่ละฝ่าย ซึ่งค่อนข้างจะพบปัญหาพอสมควร บางอย่างที่ประชุมให้นำไปกลับทบทวนหรือปรับปรุงแผน และวิธีการดำเนินงานใหม่ และกำชับให้เร่งรัดเพื่อให้เกิดความพร้อมมากที่สุด นอกจากนั้น ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้ย้ำให้คณะกรรมการทุกฝ่ายทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ เพื่อขับเคลื่อนการจัดการแข่งขันให้บรรลุความสำเร็จ สามารถสร้างชื่อเสียง และภาพลักษณ์ที่ดีในฐานะจังหวัดเจ้าภาพ ซึ่งคณะกรรมการทุกฝ่ายต้องร่วมมือร่วมใจกันเสริมงานซึ่งกันและกัน มีเป้าหมายเดียวกันในการประกาศความเป็นเจ้าภาพหรือเจ้าบ้านที่ดี มีไมตรีจิต ส่วนเหรียญรางวัลหรือการมุ่งเอาชัยชนะเป็นเลิศให้ถือเป็นเรื่องของเกมส์กีฬา

สรุปว่า เป้าหมายสำคัญของจังหวัดมุ่งให้ทุกฝ่ายร่วมกันสร้างความประทับใจให้เกิดกับนักกีฬา เจ้าหน้าที่ กองเชียร์จากทั่วประเทศที่จะมาร่วมการแข่งขัน ร่วมชมร่วมเชียร์กีฬาชนิดต่าง ๆ ซึ่งคาดว่าจะมีมากกว่า 12,000 คน ตลอดระยะเวลาที่มาพำนักอยู่ในเชียงใหม่ ในช่วง 11 วันการแข่งขัน ส่วนกีฬาที่แข่งขันมี 43 ชนิดกีฬา ทั้งกีฬาบังคับ กีฬาสากล กีฬาอนุรักษ์และกีฬาสาธิต ซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ใช้งบประมาณ 90 ล้านบาท เป็นงบประมาณสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย 55 ล้านบาท และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 35 ล้านบาท ส่วนใหญ่ใช้เกี่ยวกับการจัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน การตกแต่งเมือง และการประชาสัมพันธ์ ซึ่งว่าไปแล้วจังหวัดเจ้าภาพที่ไหน ๆ ก็อยากจะได้ประโยชน์ทั้งสองทาง คือ ทั้งสร้างความประทับใจ และครองความเป็นเจ้าเหรียญรางวัล ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่จะทำได้หรือไม่หรือจะเหลือประการเดียว แต่ก็อยากฝากไว้ว่าต้องมีงบเพื่อนักกีฬาให้เพียงพอ ไม่ควรฟุ่มเฟือยละลายแม่น้ำไปกับพิธีการที่ไร้สาระมากเกินเหตุ.