หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ชาวหางดงต้องการ แก้ 2 ปัญหาเร่งด่วน

Author by 13/09/15No Comments »

thainews180     เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 ที่ สนามเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อ.หางดง จ.เชียงใหม่นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ. เป็นประธานเปิดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชน มีนางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมคณะกรรมการ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และตัวแทนสมาคมมูลนิธิการกุศลออกให้บริการประชาชน ตามงานในหน้าที่ การให้ความรู้ ตอบข้อซักถามต่างๆ รวมทั้งการแจกจ่ายพันธุ์ปลา การมอบเงินสงเคราะห์และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนที่ยากไร้

แม้ว่าพื้นที่ .หางดง อยู่ชานเมืองเชียงใหม่ และส่วนหนึ่ง คือ ต.น้ำแพร่ ก็นับว่าเป็นชนบทที่ยากลำบากในการเดินทางเข้าถึงงานราชการต่าง ๆ ซึ่ง ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการผู้ว่าฯพบประชาชน เป็นโครงการที่นำการบริการทุกประเภทจากส่วนราชการ องค์กรสาธารณกุศล และภาคเอกชน ออกมาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญ เป็นการบริการในเชิงรุก นอกจากนั้น ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ก็จะได้รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ในทุกๆ ด้านอย่างเหมาะสม อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐ ได้โดยสะดวก รวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการ ลดค่าครองชีพให้กับประชาชนด้วย

จากการที่จังหวัดเชียงใหม่ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่พบประชาชนครั้งนี้ นอกจาก ผวจ.ได้มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก่นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานทุกภาคส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆแล้ว ยังรับฟังปัญหา และความต้องการ เพื่อนำไปแก้ไขด้วย ซึ่งพบว่าพื้นที่ ต.น้ำแพร่มีปัญหาน้ำท่วมน้ำป่าไหลลงจากดอยส่วนหนึ่ง และน้ำไหลล้นจากคลองชลประทานอีกทางหนึ่ง เมื่อมีฝนตกหนักมักจะท่วมเป็นประจำผวจ.เชียงใหม่รับว่าเสนอสร้างอ่างเก็บน้ำแก้มลิง ส่วนอีกปัญหา คือ สถานพยาบาล ไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้บริการใน อ.หางดง ทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และโรงพยาบาลประจำอำเภอ  ซึ่งจังหวัดรับจะหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ ซึ่งเราเห็นว่า แม้ตำบลดังกล่าวจะอยู่ในรัศมีชานเมืองเชียงใหม่ แต่การเข้าถึงบริการของรัฐก็มีปัญหา ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบควรจะเข้าไปศึกษา และหาทางช่วยเหลือโดยเร็วต่อไป.