หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ชาวแม่แตงขอร่วม รับรู้ผันน้ำเข้าเขื่อน

Author by 13/01/16No Comments »

thainews180  จากโครงการสร้างอุโมงค์ผันน้ำ         แม่แตงเข้าสู่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และอุโมงค์ผันน้ำต่อไปยังเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ที่กรมชลประทานสำรวจมาหลายปี และกำลังดำเนินการสร้างอุโมงค์จากแม่งัดสู่แม่กวงในขณะนี้นั้น เริ่มเป็นที่หวาดระแวงของชาวแม่แตงขึ้นมาแล้ว โดยเมื่อต้นเดือนนี้ นายเสถียร ใจคำ ประธานศูนย์ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลกื้ดช้าง อ.แม่แงกับคณะ 20 คน เข้ายื่นหนังสือขอคัดค้านการก่อสร้างโครงการอุโมงค์ผันน้ำแม่แตงเข้าสู่เขื่อนแม่งัด ต่อ ผวจ.เชียงใหม่ เพื่อขอทบทวนกระบวนการการมีส่วนร่วมของราษฎรในการก่อสร้างโครงการระดับใหญ่ โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่มารับหนังสือ

ชาวแม่แตงร้องเรียนว่า โครงการข้างต้นไม่เปิดโอกาสให้ราษฎรในพื้นที่การก่อสร้างเข้าไปมีส่วนร่วมตัดสินใจตั้งแต่เริ่มต้น ทั้งที่จะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ในปี 2559 โดยก่อนหน้านี้ชาวตำบลกื้ดช้างเคยยื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมตำบลกื้ดช้าง, ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่แตง, และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ไปแล้ว เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 และเจ้าหน้าที่กรมชลประทานรับว่าจะเข้าไปชี้แจงภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันที่ได้รับหนังสือ แต่ยังไม่ดำเนินการใด ๆ จึงรวมตัวเข้ายื่นหนังสือต่อ ผวจ.เชียงใหม่ เพื่อขอให้   ชะลอการก่อสร้างออกไป พร้อมเรียกร้องให้คณะกรรมการในตำบลกื้ดช้างเข้าไปมีส่วนร่วมดำเนินการ ทบทวนขั้นตอนศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมใหม่

กรณีดังกล่าว รอง ผวจ.เชียงใหม่ รับหนังสือร้องเรียนจากราษฎร และรับปากจะศึกษารายละเอียด และหาแนวทางเพื่อสร้างความเข้าใจช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเป็นธรรม และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมสูงสุด อย่างไรก็ตาม โครงการก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างเร่งด่วนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน ซึ่งความต้องการใช้น้ำสูงกว่าปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ โดยมีแนวคิดในการสร้างอุโมงค์ผันน้ำ 2 ช่วง คือ ผันน้ำแม่แตงเข้าสู่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ขนาดความกว้าง 4.0 เมตร ยาว 25.624 กม. ปริมาณน้ำผ่านอุโมงค์สูงสุด 28.50 ลบ.ม.ต่อวินาที และผันน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลเข้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ขนาดความกว้าง 4.2 เมตร ยาว 22.975 กม. ออกแบบแล้วเสร็จ เมื่อปี 2552 และคณะกรรมการผู้ชำนาญการ หรือ คชก. เห็นชอบ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2553 ให้ดำเนินการก่อสร้าง ในปี 2559 – 2564 งบประมาณทั้งสิ้นกว่า 11,515 ล้านบาท โดยจะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2564 แต่ความกังวลของชาวตำบลกึ๊ดช้าง หากผันน้ำจากลำน้ำแม่แตงที่เป็นสายหลักทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร และการท่องเที่ยวแล้ว จะทำให้ลำน้ำแม่แตงแห้งขอดจนทำกิจการท่องเที่ยวไม่ได้ในอนาคต จึงออกมาร้องขอให้ทบทวนดังกล่าว ซึ่งกรมชลประทานต้องมีคำอธิบายในเรื่องนี้.