หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ซ้อมแผนรับเหตุร้าย ในเทศกาลลอยกระทง

Author by 3/11/14No Comments »

6_resize          เมื่อเร็วๆ นี้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดโครงการซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอาคารสูง อัคคีภัย และแผ่นดินไหว ขึ้นที่อาคารสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อรองรับเทศกาลประเพณีลอยกระทงหรือยี่เป็งเชียงใหม่ และเป็นการเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยแก่ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน กรณีเกิดภัยจะสามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที โดยได้กำหนดสถานการณ์เกิดแผ่นดินไหว มีเหตุอัคคีภัย และมีประชาชนติดอยู่บนอาคารสูง จากนั้น จึงร่วมกันบูรณาการทุกฝ่าย เพื่อการประสานการทำงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการเฝ้าระวังเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ

การฝึกซ้อมดังกล่าวถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง ในฐานะที่นครเชียงใหม่มีเทศกาลต่างๆ ตลอดเวลา และมีนักท่องเที่ยว ตลอดถึงผู้มาพำนัก-อยู่อาศัยอย่างหนาแน่น ซึ่งนาย ทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ก็ย้ำว่า การฝึกซ้อมครั้งนี้ก็เพื่อสร้างความชำนาญในการทำงาน ลดการสูญเสีย เพิ่มความปลอดภัย มีทักษะความชำนาญ แก่ผู้ปฏิบัติงาน จะสามารถลดการบาดเจ็บของผู้ประสบภัยลงไปได้ หากมีเหตุร้ายเกิดขึ้นจริง โดยเฉพาะช่วงเทศกาลลอยกระทงที่จะถึงวันสองวันนี้ คาดจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเชียงใหม่จำนวนมาก และอุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะเป็นอัคคีภัยจากการเล่นประทัด ดอกไม้เพลิง และการปล่อยโคมลอย นอกจากนั้นในพื้นที่เคยเกิดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวใกล้เคียง และส่งผลกระทบมาถึงด้วย

อย่างไรก็ตาม ที่ทุกฝ่ายเห็นว่าในช่วงเทศกาลลอยกระทงหรือยี่เป็งเชียงใหม่ปีนี้ คาดจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจำนวนมาก เนื่องจากอากาศหนาวเย็นมาเร็วกว่าทุกปี โดยเฉพาะเทือกเขา ยอดดอยที่อากาศเริ่มหนาวเย็นแล้ว ประกอบกับประเพณีวัฒนธรรมของเชียงใหม่ที่จัดแบบล้านนา และมีกิจกรรมอย่างหลากหลายตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นมา  และช่วงเวลาสำคัญของงานจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2557 ใน 3 วันดังกล่าว จะมีกิจกรรมมากมาย ตั้งแต่การจัดขบวนแห่กระทงเล็ก กระทงใหญ่ ประกวดซุ้มประตูป่า จุดประทีปโคมไฟสว่างไสวทั่วเมือง และประชาชนยังนิยมเล่นประทัด ดอกไม้เพลิง รวมทั้งปล่อยโคมลอยไฟในเวลากลางคืน จึงควรจะแจ้งเตือนผู้ประกอบการ เจ้าของอาคารบ้านเรือน และชุมชนต่างๆ ประกาศให้พนักงาน ลูกจ้างหรือคนงาน และคนในชุมชนหลีกเลี่ยงการเล่นประทัดยักษ์หรือวัตถุอันตรายอย่างเด็ดขาด เพราะทุกปีมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเทศกาลนี้จำนวนมาก หลายรายมือขาด ตาบอด หรืออวัยวะอื่น ๆ ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งไม่คุ้มกับการสนุกสนานคึกคะนองชั่วขณะแต่อย่างใด.