หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ตำรวจภาค 5 ระดม อาสาสมัครดูแลป่า

Author by 4/04/16No Comments »

thainews180      เป็นที่วิตกกันในหมู่ข้าราชการ     มาตลอดว่า กรณีการติดตามจับกุมผู้กระทำ ความผิด กรณีที่รัฐเป็นผู้เสียหายนั้น ชาวบ้านมักไม่ค่อยให้ความร่วมมือ ไม่ว่าจะเป็นคดีลักลอบตัดไม้ทำลายป่า คดีลักลอบเล่นการพนัน และอื่น ๆ จึงมักไม่สามารถจับผู้ต้องหาได้ โดยเฉพาะการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ บุกรุก แผ้วถาง ตัดไม้เลื่อยไม้ออกมาขายที่มีมาตลอด ซึ่งเคยมีการเสนอว่าทางออกที่ดีสุดคือการให้ประชาชนเจ้าของพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมดูแลและมีอาสาสมัครในการเฝ้าระวัง จะเป็นหูเป็นตาให้แก่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองได้อย่างดี

ดังนั้น เมื่อเร็วๆ นี้ ตำรวจภูธร    ภาค 5 จึงจัดโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มี พล.อ.ต.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธาน  เปิดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครด้านป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้น   การสร้างเครือข่ายภาคประชาชน โดยมี      อาสาสมัครภาคประชาชน ที่มีภูมิลำเนาติดกับพื้นที่ป่าไม้ และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนกว่า 500 คน เข้าร่วม

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดโครงการครั้งนี้ เน้นสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องการให้ประชาชนทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชน       ที่อยู่ในพื้นที่ติดกับพื้นที่ป่า  และแหล่ง   ทรัพยากรธรรมชาติ เข้ามามีส่วนร่วมในการ ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง  กำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ มี กำลังไม่เพียงพอ จำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เข้ามามีบทบาท   ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด    ในพื้นที่ โดยเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเห็นว่า ผลกระทบของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร้ขีดจำกัดของมนุษย์ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประชากรโลกมากขึ้นทุกขณะ จะเห็นได้จากผลลัพธ์ที่ปรากฏชัดเจนมากที่สุด คือ ปัญหาหมอกควัน ปัญหาภัยแล้ง การตัดไม้ทำลายป่า มลภาวะทางอากาศและสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัญหาเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จึงถึงเวลาที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือร่วมใจกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนนั่นเอง.