หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ถกปัญหาโคมลอย หามาตรการควบคุม

Author by 9/01/15No Comments »

thainews180      กลายเป็นประเด็นใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ กรณีที่ประชาชน และนักท่องเที่ยวปล่อยโคมลอยส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่จำนวนมาก โดยที่ไม่ได้แจ้งให้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ทราบก่อน ทำให้เครื่องบินพาณิชย์ลำหนึ่งใบพัดเครื่องยนต์ดูดเอาโคมลอยเข้าไปขณะบินลงจอด เกือบจะเกิดเพลิงไหม้ในเครื่องยนต์ ซึ่งพอเกิดเหตุดังกล่าวแล้วหลายฝ่ายได้ออกมาเรียกร้องให้จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบแก้ไขปัญหาโดยด่วน ก่อนจะเกิดโศกนาฏกรรมกับเครื่องบินพาณิชย์ที่ขึ้น-ลงท่าอากาศยานเชียงใหม่วันละนับร้อยเที่ยว ต้องรีบดำเนินการแบบ “ล้อมคอก” ก่อนวัวหาย จะกอบกู้การเป็นเมืองท่องเที่ยวของเชียงใหม่เอาไว้ได้ โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสายการบิน(นักบิน) รวมทั้งผู้โดยสาร (นักท่องเที่ยว) ด้วย

ประเด็นร้อนข้างต้น ทั้งนายพรชัย จิตรนวเสถียร นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมมัคคุเทศก์ บริษัทัวร์ และสายการบินต่าง ๆ ออกมาแสดงความคิดเห็นทำนองเดียวกันว่า ทางราชการจะต้องเร่งแก้ปัญหา ก่อนที่จะมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ขณะที่นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ชี้แจงว่า ทางจังหวัดได้มีมาตรการเข้าไปดูแลการปล่อยโคมลอยเพิ่มเติมครั้งล่าสุด โดยประสานกับ ททท.สำนักงานเชียงใหม่ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ให้ทำความเข้าใจกับบริษัททัวร์  ร้านอาหารและโรงแรม ให้งดปล่อยโคมลอย เพราะกระทบกับการบิน นอกจากนั้นได้ประชุมทำความเข้าใจกับท้องถิ่นต่าง ๆ กรณีการปล่อยโคมลอยจะต้องแจ้งการท่าอากาศยานก่อน ส่วนการขายโคมลอยริมถนนต่างๆ ก็จะห้ามไม่ได้ตั้งวางขายอีกแล้ว

ขณะที่ตัวแทนผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ (นายณัฏฐ์ชูเดช วิริยะติลกธรรม) ให้ความเห็นว่า ปัญหาโคมลอยคล้ายกับกรณีการสร้างตึกสูงในเมืองเชียงใหม่ ท้องถิ่นไม่อาจจะออกกฎหมายห้ามได้ ต้องให้ส่วนกลางออกกฎกระทรวง เช่นเรื่องผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ก่อน จากนั้นเทศบาลจึงมาออกเทศบัญญัติตาม จึงควรเสนอให้ออกกฎกระทรวงเพื่อห้ามผลิตจำหน่าย และปล่อยโคมลอยเชื่อว่าจะได้ผล ส่วนนายสนั่น ธรรมธิ นักวิชาการวัฒนธรรม มช. อธิบายว่า เดิมการปล่อยโคมลอยทำกันในช่วงเทศกาลยี่เป็งหรือลอยกระทง เพื่อเป็นพุทธบูชาแก่พระเกศแก้วจุฬามณี และเป็นการปล่อยเคราะห์ ซึ่งเป็นความเชื่อของชาวล้านนา และจะปล่อยหมู่บ้านละ 2 ลูกเท่านั้น แต่ปัจจุบันกลายเป็นค่านิยมผิดๆ และสนองการท่องเที่ยวปล่อยทุกเทศกาลทำให้เกิดปัญหา อย่างไรก็ตาม ทางออกหรือมาตรการในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร ต้องรอฟังผลการประชุมที่นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่เชิญทุกฝ่ายเข้าร่วมในวันที่ 9 มกราคมนี้ต่อไป.