หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ทุกข์กายทุกข์ใจ ขับขี่ไม่ปลอดภัย

Author by 9/01/16No Comments »

                thainews180ก็เป็นไปดังคาดการณ์ จังหวัดเชียงใหม่ได้ครองแชมป์จังหวัดที่มีการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดของประเทศอีกปี เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2559 เพียง 7 วันมีเกิดขึ้นกว่าร้อยครั้งเฉลี่ยวันละเกือบ 20 ครั้ง ซึ่งนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 และแถลงผลการดำเนินงานรณรงค์ “สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย รับปีใหม่ 2559″ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 วันที่ 29 ธันวาคม 2558-4 มกราคม 2559 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 139 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 137 คน ผู้เสียชีวิต 7 คน อำเภอที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดคืออำเภอเมืองเชียงใหม่ 17 คน

                สำหรับสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมาจากเมาสุรา ขับรถเร็วเกินกำหนด ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่จักรยานยนต์ 122 ครั้ง ลักษณะสถานที่ที่เกิดเหตุได้แก่ทางตรง 81 ครั้ง ถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ อบต./หมู่บ้าน 67 ครั้ง ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดในช่วง 16.01-20.00 จำนวน 35 ครั้ง ช่วงอายุผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 50ปีขึ้นไป 36 คน เป็นคนในพื้นที่ 92 คน ในการเรียกตรวจตามมาตรการ 10 รสขม รวมทั้งไม่สวมหมวกนิรภัยรวม8.013 คัน โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจรวมทั้งหมด 10.990 คน ได้ยึดรถตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2558 รวม 179 คัน ส่วนใหญ่รถจักรยานยนต์145 คัน และดำเนินคดีเมาแล้วขับ 307 คน จำนวนรถที่ถูกยึดทั้งหมด

                กล่าวโดยสรุปแล้ว ช่วง 7 วันเฝ้าระวังหรือช่วงการรณรงค์ “สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย” นั้น ยังไม่ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ เพราะมีคนเจ็บสูงสุด และยังมีคนเสียชีวิตอีกส่วน น่าจะเรียกว่า “ทุกข์กาย ทุกข์ใจ ขับขี่ยังไม่ปลอดภัย” ของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มากกว่า อย่างไรก็ตาม ก็อยากจะให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน เหมือนที่ ผวจ.เชียงใหม่กล่าวขอบคุณที่ช่วยกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 โดยเฉพาะด่านชุมชน 2,066 ด่าน ทุกหมู่บ้าน ที่ดำเนินการใช้โทษกักขังเพื่อลดจำนวนผู้เมาสุรา และการรณรงค์ดื่มแล้วขับเท่ากับฆาตกร จุดตัดข้ามทางรถไฟในเขตสารภี 10 จุด ที่เพียงแต่ทำป้ายเตือนบางป้ายบังตาผู้ขับขี่จะข้ามทางรถไฟก็มี  ก็น่าพอใจระดับหนึ่งมที่สถิติจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงจากปี 2558 ถึง 11 คน คิดเป็นร้อยละ 61.11 แต่จำนวนครั้งอุบัติเหตุยังไม่ยอมลด จึงจะต้องร่วมกันหาแนวทางป้องกัน หรือใช้มาตรการที่เข้มข้นยิ่งขึ้น เพื่อรับมือกับอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงต่อไป.