หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

นักศึกษารวมพลังต้าน อบายมุขรับเปิดอาเซียน

Author by 2/09/14No Comments »

thainews180          เมื่อเร็ว ๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับศูนย์กิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจัดโครงการคาราวานเสริมสร้างสุขภาวะองค์รวมเชียงใหม่สู่ประชาคมอาเซียน หัวข้อ “เปิดการค้าเสรีอาเซียนปิดธุรกิจเสี่ยงอบายมุข หยุดนำเข้าเหล้า-บุหรี่” ห้องประชุมอาคมกาญจนประโชติ อาคารอำนวยยศสุข มีอาจารย์กฤษดา ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานเพื่อรณรงค์การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสร้างสุขภาวะองค์รวมของเชียงใหม่ เมื่อมีการเปิดการค้าเสรีอาเซียน จะต้องปราศจากอบายมุขเข้าสู่ในประเทศทุกรูปแบบ มีพลังจากนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นแกนนำในการรณรงค์และสื่อสารทางสังคมหลายสถาบันเข้าร่วม

ทั้งนี้ เป็นกิจกรรมภายใต้การ      ขับเคลื่อนของเครือข่ายองค์กรนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ หรือ SUNC (ซันซี) โดยเปิดเผยข้อมูลภาวะโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย ระบุว่า คนไทยเสียชีวิตจาการดื่มสุราประมาณปีละ 26,000 คน กับพบนักดื่มหน้าใหม่ปีละ 250,000 คน กลุ่มเยาวชนเป็นนักดื่มหน้าใหม่ที่กลายเป็นลูกค้าของกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระยะยาว มีโอกาสติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึงร้อยละ 70 และเกิดปัญหาอย่างต่อเนื่อง อาทิ อุบัติเหตุ พิการ ท้องไม่พร้อม โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ที่ผ่านพบว่าเยาวชนสามารถเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ถูกต้องตามกฎหมายมากกว่า 500,000 แห่ง และสามารถเดินทางไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในระยะเวลาไม่เกิน 4 นาที เมื่อมีการเปิดประชาคมอาเซียนจึงวิตกว่า จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าไปมาระหว่างภูมิภาคมากขึ้น อาจจะมีการลักลับการขนสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่เข้ามาในประเทศไทยผ่านทางชายแดนมากยิ่งขึ้น และสามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ในราคาที่ถูกลงนั้น

ความกังวลของกลุ่มนักศึกษาหรือเยาวชนดังกล่าว ถือว่าเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ควรตระหนัก และส่งเสริมให้เกิดการต่อต้าน ตรวจสอบ และป้องกันไม่ให้สังคมไทยตกอยู่ในภาวะดังกล่าวที่รุนแรงยิ่งขึ้น แต่ขณะเดียวกันหากจะมองในภาพความเป็นจริง การเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่ในประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ เช่น พม่า (ร่างกุ้ง) มาเลเซีย และสิงคโปร์ค่อนข้างยาก ประชาชนมีค่านิยมดื่มน้ำชามากกว่าเหล้าหรือเบียร์ แต่ของไทยเองกลับปล่อยเสรีมากที่สุด ทั้งที่มีกฎหมายห้ามแต่สามารถซื้อดื่มได้ตลอด 24 ชม. กล่าวไปแล้วมีปัญหารุนแรงกว่า สปป.ลาว และเขมรเสียอีก กรณีพม่ามีปัญหาเฉพาะตามจังหวัดชายแด  นเท่านั้น ส่วนในเมืองหลวงไม่มีร้านสุราเกลื่อนเหมือนไทย.