หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

น้ำใจจากชาวเหนือ ส่งลำไยไป 3 จว.ใต้

Author by 29/08/14No Comments »

thainews180         นับเป็นกิจกรรมที่มีไม่บ่อยครั้งนัก       กับการส่งกำลังใจ หรือความช่วยเหลือจากแนวหลังสู่แนวหน้า ที่กำลังอยู่ในสถานการณ์ไม่ปกติ โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ของทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ รวมแม้กระทั่งพระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันได้แก่ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยล่าสุด คณะสงฆ์ และจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดโครงการ “ปันน้ำใจส่งลำไยจากเหนือสู่ใต้” โดยมีพระเทพวรสิทธาจารย์ รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ. เชียงใหม่ นางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับตัวแทนจากบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และนายประเทือง คงรอด ประธานเครือข่ายผู้ปลูกลำไยภาคเหนือ จัดส่งลำไยสด และอบแห้งจำนวน 1.68 ตันขึ้นเครื่องบินไปภาคใต้

ตามโครงการดังกล่าว พระเทพวรสิทธาจารย์ กล่าวว่า ในเดือนสิงหาคมมีวันสำคัญ คือ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านเป็นอันมาก ทั้งคณะสงฆ์ และจังหวัดเชียงใหม่ ได้พร้อมเพรียงกันประกอบพิธีตลอดเดือนนี้

เพื่อเป็นการร่วมกันแสดงน้ำใจของ  พี่น้องชาวสวนลำไยภาคเหนือ จึงเกิดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพวรสิทธาจารย์  วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ และนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่ รวบรวมลำไยสดช่อ (คัดพิเศษบรรจุกล่อง) เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จัดส่งไปพระราชทานแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษา และทหาร ตำรวจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)ในการขนส่งจากจังหวัดเชียงใหม่สู่จังหวัดนราธิวาส และ ผวจ. นราธิวาส จัดเจ้าหน้าที่กระจายลำไยไปมอบแก่ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ และพระสงฆ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงถือเป็นโครงการแสดงออกซึ่งน้ำใจ และกำลังใจที่คนไทยมีต่อกันในวโรกาสเดือนแห่งวันแม่แห่งชาติที่น่าชื่นชมยิ่ง.