หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

บทเรียนไฟป่า ไหม้บ้านบนดอย

Author by 19/04/16No Comments »

thainews180          ภายหลังการเกิดไฟป่าลุกลามไหม้  หมู่บ้านชาวเขาเผ่ามูเซอ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เมื่อวันสงกรานต์ที่ผ่านมา นายปวิณ ชำนิประศาสน์  ผวจ.เชียงใหม่ ร่วมกับ พ.อ.เดชชาติ คชอำพล รอง ผอ.รมน.จังหวัด นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายมงคล สุกใส รอง ผวจ. นายกมลไชย คชชา ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ ปภ.จังหวัด  และหน่วยบิน ทบ.ของ พล.ร.7 หมาย 35019 ขึ้น ฮ.รุดไปเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือราษฎรชาวบ้านจะนะ ม.13 ต.แม่อาย ที่ได้รับความเดือดร้อนจากไฟป่า ซึ่งมีผู้ลักลอบเผาแล้วลุกลามไหม้บ้านเรือนราษฎร ทั้ง 88ครอบครัวกว่า 300 คน สร้างความสูญเสียครั้งใหญ่ทั้งหมู่บ้าน ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และประสานผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนั้น

การเกิดอัคคีภัย ที่หมู่บ้านจะนะ ต.แม่อาย อ.แม่อาย มีการสำรวจความเสียหายพบว่ามี66 หลังคาเรือน ราษฎรได้รับความเดือดร้อนประมาณ 300 คน บาดเจ็บ 2 คน ความเสียหายของทรัพย์สินคาดว่าเสียหายทั้งหมด และอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ทางราชการได้ให้ผู้ประสบภัยไปอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว กองร้อยตชด. 334 โรงเรียนตชด.บ้านจะนะ ซึ่ง ผวจ.เชียงใหม่ สั่งการให้นายอำเภอแม่อายและป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมทั้งจัดหาอาหารประกอบเลี้ยงราษฎร ตามระเบียบเงินทดรองราชการ ในเบื้องต้น ปภ.ได้มอบผ้าห่ม500 ผืน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม 1,000 ชุด น้ำดื่ม และถุงยังชีพอีกพันชุดแล้ว

อัคคีภัยไหม้ทั้งหมู่บ้านหมดนี้ ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้น แต่มีบทเรียนแล้วทั้งจากในหมู่บ้านผู้อพยพหนีภัยจากชายแดนพม่าเข้ามาที่ จ.แม่ฮ่องสอน และเพลิงไหม้หมู่บ้านกะเหรี่ยงทั้งดอยที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เนื่องจากหมู่บ้านชาวดอยส่วนใหญ่ใช้วัสดุง่ายต่อการติดไฟ ขณะ ที่หมู่บ้านส่วนใหญ่ห่างไกลจากแหล่งน้ำ รถบรรทุกน้ำ หรือดับเพลิงเข้าไปไม่ถึง ที่สำคัญสุดคือ ฤดูแล้งมักมีการเผาป่า แผ้วถางแล้วเผา หรือถางวัชพืช แล้วสุมไฟ พอเกิดลมพายุมาก็พัดพาให้ไฟลุกลาม เข้าไหม้ทั้งหมู่บ้าน ซึ่งบ้านจะนะก็เช่นเดียวกัน จึงควรที่อำเภอ เทศบาล และ อบต.ในพื้นที่จะต้องเข้มงวดกวดขันป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยขึ้นอีก อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สังคมทั่วไปต่างเกิดความเมตตาเห็นใจได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของผ่าน ผวจ.เชียงใหม่ และหน่วยงานต่างๆ บ้างแล้ว โดยเฉพาะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย หรือ สวท.เชียงใหม่ได้ออกรายการหลายคลื่นความถี่ เพื่อเชิญชวนผู้มีเมตตาสงเคราะห์ได้บริตาคสิ่งของ เครื่องครัว และเงินเพื่อนำไปช่วยผู้ประสบภัย ผู้ประสงค์บริจาคผ่านบัญชีก็ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนช้างคลาน เลขที่ 533-0-20070-9 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.