หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ปกติอุบัติเหตุเกิดทุกวัน ควรรณรงค์ให้ต่อเนื่อง

Author by 18/04/12No Comments »

การเกิดอุบัติเหตุทางถนนรวม 5 วันทั่วประเทศสะสม จำนวน 2,581 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2,751 ราย และเสียชีวิตสะสม 253 คน ในจังหวัดภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ในวันที่ห้าของการเฝ้าระวัง (15 เมษายน) มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 12 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 14 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ทำให้ยอดสะสมการเกิดอุบัติเหตุรวม 5 วันใน 7 วันอันตราย เกิดอุบัติเหตุ 67 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 72 ราย เป็นชาย 56 หญิง 16 ราย เสียชีวิตรวม 6 ราย เป็นชาย 5 หญิง 1 ราย จึงต้องเข้มงวดตรวจตราผู้ขับขี่ประมาท เมาสุรา และเสี่ยงภัยตามมาตรการป้องกันอย่างต่อเนื่อง

จ.เชียงรายวันเดียวกัน สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุสะสม 11-15 เมษายน 2555 รวม 5 วัน มีอุบัติเหตุ 106 ครั้ง ผู้บาดเจ็บรวม 106 คน เป็นชาย 71 คน เป็นหญิง 35 คน และมีผู้เสียชีวิตรวม 5 ราย เป็นชาย 4 ราย เป็นหญิง 1 ราย สาเหตุมาจากขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ ไม่สวมหมวกนิรภัย และเมาสุรา จากการปฏิบัติงานตามมาตรการ 3ม.2ข.1ร.และเพิ่มอีก 4 มาตรการ เรียกตรวจรถ 32,177 ครั้ง ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไม่สวมหมวกนิรภัย 927 คน รถมอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 234 คน เมาสุรา 1,019 คน ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 811 คน ไม่มีใบขับขี่ 1,046 คน ความเร็วเกินกำหนด 196 คน ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร 80 คน ขับรถยอนศร 62 คน แซงในที่ขับคัน 24 คน และใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ 80 ราย

จ.แพร่ ได้ตั้งจุดปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 17 แห่ง เพื่อดำเนินการและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดแก่ผู้ใช้ยวดยานไปมาตามท้องถนนช่วงของ 7 วันอันตราย สรุปผลการดำเนินงาน จนถึงวันที่ 5 ของ 7 วันอันตราย มีอุบัติเหตุเกิดสะสมขึ้นจำนวน 55 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บสะสม 55 ราย มีผู้เสียชีวิตสะสม 4 ราย จ.แม่ฮ่องสอน เกิดอุบัติเหตุแล้ว 11 ครั้ง เป็นรถจักรยานยนต์ทั้งหมด มีผู้บาดเจ็บ 12 ราย เสียชีวิต 2 ราย ขณะที่สถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2554 มีเกิดอุบัติเหตุ 29 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 29 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิตนั้น จะเห็นว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกจังหวัด รุนแรงมากน้อยแตกต่างกันไป ซึ่งถ้ามีการเฝ้าระวังในวันปกติก็เกิดอุบัติเหตุเช่นเดียวกันนี้ หากรวบรวมเป็นรายเดือนทุกเดือนไปก็จะทำให้ทราบว่าจริง ๆ แล้วคนไทยตาย และบาดเจ็บเพราะอุบัติเหตุมากเพียงใด ดังนั้นการเฝ้าระวังให้ได้ผลจะต้องทำต่อเนื่องตลอดทั้งปี.