หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ปฏิบัติตัวตามปกติ ภายใต้กฎอัยการศึก

Author by 25/05/14No Comments »

thainews180          ภายหลังการประกาศกฎอัยการศึกครอบคลุมพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงลงมาถึง กรมกองต่างๆ และส่วนภูมิภาคให้ ผวจ.และหัวหน้าส่วนราชการเข้ารายงานตัวกับแม่ทัพภาค เพื่อชี้แจงถึงแนวทางปฏิบัติภายใต้ พ.ร.บ.กฎอัยการศึก ดังที่ พล.ต.ศรายุทธ รังษี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ได้เชิญผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ ถึงข้อปฏิบัติตามกฎอัยการศึก โดยกล่าวว่า การประกาศกฎอัยการศึกครั้งนี้ ประชาชนทุกคนยังสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ ไม่มีการประกาศเคอร์ฟิว เพียงแต่ทหารขอเข้าไปรักษาความสงบในบางจุดที่ล่อแหลม ให้พื้นที่เชียงใหม่มีความเรียบร้อยทั้งจังหวัด

พล.ต. ศรายุทธ รังษี กล่าวว่า เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยว ไม่ต้องการให้ผู้หนึ่งผู้ใดหรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดมาทำให้เสียบรรยากาศ การประกาศกฎอัยการศึกไม่ใช่เป็นการปกครองโดยทหาร รัฐบาลยังบริหารประเทศภายใต้กรอบกฎหมายรัฐธรรมนูญได้เหมือนเดิม เพียงแต่ทหารจะเข้ามาสร้างความสงบในพื้นที่เท่านั้น ภายใต้กฎอัยการศึกผู้กระทำผิดต้องขึ้นศาลทหาร และห้ามมิให้มีการเคลื่อนไหวมวลชน หรือปลุกระดม ปลุกปั่น ประกอบกิจการที่เกี่ยวกับการเมืองใด ๆ กรณีมีการชุมนุมกันที่ประตูท่าแพเมื่อค่ำวันประกาศกฎอัยการศึก เพื่อจุดเทียนและชูป้ายข้อความคัดค้านกฎอัยการศึก ทางฝ่ายทหารจะเข้าไปพูดคุยขอความร่วมมือว่า ช่วงนี้ยังไม่สามารถเคลื่อนไหวลักษณะนี้ได้ทุกกลุ่ม รวมทั้งการเคลื่อนไหวมวลชน จะประสานกับตำรวจให้ตั้งด่านตรวจ สกัดกั้นไม่ให้มวลชนเคลื่อนไหว เพื่อไปรวมกลุ่มชุมนุมอีก เพื่อให้บ้านเมืองกลับเข้าสู่ภาวะปกติสุขโดยเร็ว และขอความร่วมมือประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสด้วย

ขณะเดียวกัน นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.กฎอัยการศึก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เพื่อให้เป็นไปตามกฎอัยการศึก และคำสั่งของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เน้นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง งดการจัดรายการโฟนอินเกี่ยวกับการเมือง ซึ่ง ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจฯ เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อประมวลข้อมูลเนื้อหานำไปเผยแพร่อย่างถูกต้อง โดยจะนำเสนอแผนปฏิบัติการต่อผู้บังคับบัญชาส่วนกลางและ ผวจ.แต่ละจังหวัด เพื่อให้เป็นศูนย์อำนวยความสะดวกให้แก่สื่อมวลชนในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์อย่างถูกต้อง ตามกรอบกฎอัยการศึกด้วย ซึ่งแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ผู้ไม่ทราบควรศึกษาหาข้อมูลก่อนทำอะไรที่อาจขัดต่อกฎหมายดังกล่าว.