หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ประปาแม่ริมวิกฤต แม่สาแห้งขาดน้ำดิบ

Author by 23/03/16No Comments »

thainews180              ภัยแล้งไม่ใช่ปัญหาที่พูดกันเล่นๆ หรือ พอที่จะรอกันได้อีกแล้ว เมื่อการประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ริม จ.เชียงใหม่ ออกประกาศเป็นฉบับที่ 3 ในปีนี้แล้วเรื่องภัยแล้ง กระทั่งวิกฤตรุนแรงไม่สามารถหาแหล่งน้ำดิบมาผลิตประปาได้ โดยฉบับแรกเมื่อ 17 มีนาคม 2559 ว่า ปริมาณน้ำในลำน้ำแม่สา มีปริมาณน้ำลดลงคงเหลือน้ำดิบที่สามารถนำมาผลิตได้เพียง 7,200 ลบม./วัน ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำทั้งหมด 13,920 ลบม./วัน ของประชาชนในทุกพื้นที่ ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม ได้แก้ปัญหาการจ่ายน้ำโดย ผันน้ำจากสถานีผลิตน้ำแม่ริม 2 เข้ามาส่งจ่ายในพื้นที่ตั้งแต่ กองพันสัตว์ต่าง, ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่, หมู่บ้านสวัสดิการทหารบก ศูนย์ประชุมนานาชาติ, หมู่บ้านถนนรด. หนองฮ่อ , บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 700 ปีฯลฯ แต่เนื่องจากปริมาณน้ำผลิตจ่ายในขณะนี้ก็ยังไม่เพียงพอต่อการใช้งานของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม มีความจำเป็นต้องทำการลดแรงดันน้ำ จากในพื้นที่ต่างๆทำให้น้ำประปาไหลอ่อน หรือหยุดไหลบางช่วงเวลาในพื้นที่จ่ายน้ำ กปภ.สาขาแม่ริม

นายทิวา ระดีรมย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม ได้แจ้งให้ผู้ใช้น้ำรับทราบถึงสถานการณ์ภัยแล้ง ในขณะนี้ว่าเข้าขั้นวิกฤต จึงต้องขอความ ร่วมมือประชาชนในการใช้น้ำอย่างประหยัด คุณค่าและควรจัดเตรียมภาชนะไปเพื่อเก็บสำรองน้ำไว้ใช้ รวมทั้งตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านไม่ให้มีการรั่วไหลด้วย อย่างไรก็ตามการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริมได้มีมาตรการและเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาภัยแล้งเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม จะดำเนินการผลิตน้ำที่สะอาด ปลอดภัย ส่งใจให้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถ ประชาชนสามารถติดตามสถานการภัยแล้ง และติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม หมายเลขโทรศัพท์ 0-5329-7253, 0-5329-7776 หรือ www.facebook.com/prapamaerim

หลังสุด 19 มีนาคม 2559 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ริม ประกาศฉบับที่ 3/2559 เรื่องสถานการณ์ภัยแล้ง และการผลิต-จ่ายน้ำประปา ว่า ได้ใช้น้ำดิบจากแม่น้ำปิง และลำน้ำแม่สา ในการผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่ริม และอำเภอเมืองเชียงใหม่บางพื้นที่ โดยมีปริมาณการผลิต 13,120 ลบม./วัน ล่าสุดขณะนี้ น้ำดิบในลำน้ำสามีปริมาณลดลง จึงผลิตได้เพียงวันละ 7,391 ลบม./วัน ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ทั้งหมด 13,920 ลบม./วัน ของประชาชนในพื้นที่ มีความจำเป็นต้องจ่ายน้ำประปาเป็นช่วงเวลา ทั้งนี้ จะทำการแบ่งการจ่ายน้ำเป็น 2 พื้นที่ โดยการปิดจ่ายน้ำวันละ 1 พื้นที่สลับวันตามวันคี่วันคู่ ตั้งแต่เวลา 19.00-05.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป จึงนับว่าเข้าสู่ภาวะวิกฤตที่จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอแม่ริมจะเข้าไปร่วมแก้ไขโดยด่วน.