หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ปรากฏการณ์จันทรุปราคา กับความรู้ทางวิทยาศาสตร์

Author by 6/10/14No Comments »

thainews180        ชาวจังหวัดเชียงใหม่ และใกล้เคียงนับว่าโชคดีที่มี สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งอยู่ รวมทั้งมีหอดูดาวสิรินธร และหอดูดาวดอยอินทนนท์ ซึ่งถือเป็นความเจริญก้าวหน้าในวิชาการด้านดาราศาสตร์ที่พร้อมเปิดให้ประชาชนได้ศึกษา และเรียนรู้ ซึ่งล่าสุด สถาบัน สดร. ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมชมปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง ในคืนวันออกพรรษา ซึ่งเป็นจันทรุปราคาเต็มดวงครั้งสุดท้ายของปีนี้ ณ จุดชมวิวนิมมานฮิลล์ ชั้น 6 เมญ่า เชียงใหม่ ไลฟสไตล์ ช็อปปิ้ง เซนเตอร์ และสถานที่ต่างๆ ในประเทศไทยที่สามารถมองด้วยตาเปล่าได้

ในการแถลงข่าวเมื่อเร็วๆ นี้ ของ สดร. นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ อธิบายว่าจะเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง ในวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ซึ่งสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าเป็นครั้งที่ 2 และเป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้ โดยพื้นที่ที่สามารถเห็นได้ชัดที่สุดคือ บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก ประเทศที่มีพื้นที่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกรวมถึงประเทศไทยด้วย ขณะที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดเตรียมการถ่ายทอดสดปรากฏการณ์จาก 3 จุด คือที่ จ. เชียงใหม่ จ.นครราชสีมา และ จ.ฉะเชิงเทรา รวมทั้งมีการถ่ายทอดสดให้ชมผ่านทางเว็บไซต์ของ สดร.ด้วย

โดยปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ ตรงกับวันออกพรรษาและเป็นคืนเดือนเพ็ญ ดวงจันทร์จะเริ่มเข้าสู่เงามัวของโลกตั้งแต่เวลา 15.15 น. และจะค่อย ๆเคลื่อนเข้าสู่เงามืดของโลก เกิดเป็นจันทรุปราคาบางส่วนในเวลา 16.14 น.และเข้าสู่จันทรุปราคาเต็มดวงตั้งแต่เวลา 17.25-18.24 น.ในประเทศไทยดวงจันทร์จะโผล่พ้นจากขอบฟ้าเวลาประมาณ 18.00น.ทำให้ผู้สังเกตในไทยมีโอกาสมองเห็นจันทรุปราคาเต็มดวงได้ถึง 24 นาที ก่อนที่ดวงจันทร์จะเข้าสู่เงามืดของโลก จึงนับเป็นโอกาสดีของสถานศึกษา และชุมชนต่างๆ ที่จะเฝ้ามองปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ สดร. จะถ่ายทอดสดปรากฏการณ์จันทรุปราคา ผ่านทางเว็บไซต์ www.narit.or.th ตั้งแต่เวลา 17.00 น. จนสิ้นสุดปรากฏการณ์ นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง ตั้งแต่เวลา 17.00-21.00น. บริเวณจุดชมวิวนิมมานฮิลล์ ชั้น 6 เมญ่าเชียงใหม่ฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 053-225569 ต่อ 305.