หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ปริญญาชีวิต

Author by 10/09/14No Comments »

          วันจันทร์ผ่านมา ที่หอประชุมวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง มีพิธีมอบปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย ของโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย โดยเชิญท่านผู้สูงวัย 254 คนในชุดครุยสวยงามเข้ารับจาก ดร.ดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการสำนักพระราชวัง ที่ให้เกียรติมาเป็นประธาน และนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพุทธมนต์สวดชยันโตเป็นสิริมงคลแก่บัณฑิตทั้งหลายอย่างสมเกียรติยิ่ง

โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย เกิดขึ้นจากแนวคิด และวิสัยทัศน์ของนายกฯเฉลิม สารแปง หลังได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พบว่าในพื้นที่จำนวนผู้สูงอายุมีจำนวนมาก และนับวันสังคมชนบทจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุไม่ต่างจากสังคมเมือง ดังเป็นที่รู้กันว่า หยูกยา อาหาร และความเข้าใจในการดำรงชีวิตอย่างมีอายุยืนยาวควรจะทำอะไร หลีกเลี่ยงอะไร

2 copy     โดยเฉพาะอบายมุขทั้งหลาย ที่เป็นตัวการทำลายสุขภาพ ทำลายเงินในกระเป๋า และความสงบสุขของครอบครัว ผู้คนขาดศีลธรรม จริยธรรม มุ่งแต่จะเบียดเบียนกัน และภายในหมู่บ้าน/ชุมชน เปิดแต่ร้านเหล้าก๊ง มีแต่บ่อนไก่ชน บ่อนไฮโล ถึงวันหวยออกก็แทงหวย และงานศพไหน ๆ ก็มีแต่การพนันนั้น ล้วนทำลายมากกว่าส่งเสริมความสุขของประชาชน

นายกฯเฉลิม สารแปง บอกว่า ได้เข้ากราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณพระโพธิรังษี เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด ท่านให้ข้อคิดว่า “ทำบุญอะหยั๋งบ่าเต้า ทำหื้อคนเฒ่ามีความสุข” จึงนำเอาคำพูดของท่านมาทำเป็นนโยบายเปิดโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัยขึ้น…เป็นโรงเรียนผู้สุงวัยแห่งแรกก็ว่าได้

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุมาทำกิจกรรมร่วมกัน ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้พูดคุยกัน ทำให้ท่านรู้สึกว่ายังมีเพื่อนอีกหลายคนที่เป็นอย่างท่าน ทำให้หายเครียด มีจิตใจร่าเริง และมองโลกในแง่ดี โรงเรียนนี้เปิดมาครบเทอมแล้ว  จึงมอบ “ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย” ให้กับนักเรียนชราบาลได้มีความสุข หลังจากท่านจบหลักสูตรปีที่ 1 จากรองเลขาธิการสำนักพระราชวัง ซึ่งน้อยคนนักที่จะได้สัมผัสกับคนของสำนักพระราชวัง

งานวันนั้น เทศบาลตำบลเชิงดอย จึงเชิญชวนคนในอำเภอดอยสะเก็ด รวมถึงสื่อหลายสำนักไปร่วมแสดงความยินดี และเป็นกำลังใจให้นักเรียนชราบาล 254 ท่าน ซึ่งทุกคนเห็นภาพแล้วก็อดภูมิใจ และดีใจที่ร่วมกันทำให้ท่านผู้สูงวัยเหล่านั้นมีความสุข เป็นความสุขที่หาได้ไม่ยาก แต่ท้องถิ่นอื่น ๆ จะกล้าคิด กล้าทำแบบนี้ได้หรือไม่เท่านั้น.

 บุญญฤทธิ์ ตุลาพันธ์พงศ์