หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ปลูกข้าวอินทรีย์ สู่เกษตรคุณภาพ

Author by 6/01/15No Comments »

thainews180        ดูเหมือนจะพูดกันมาทุกรัฐบาลในเรื่องเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ จนถึงขั้นจะมุ่งให้ผลผลิตพืชผัก ผลไม้ของไทยไปสู่ครัวโลกเลยทีเดียว แต่เมื่อพูดแล้วไม่ได้ทำแผนโรดแมปหรือกำหนดยุทธศาสตร์ใด ๆ อย่างจริงจัง ผลก็เป็นเพียงนโยบายอันสวยหรู จับต้องไม่ได้ เพราะขาดงบประมาณสนับสนุน และกระทรวงที่รับผิดชอบไม่เดินหน้าต่อเนื่องจึงน่าเสียดายเวลาที่ผ่านมาเป็นอันมาก อย่างเช่นล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. กำชับไปถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เร่งสนับสนุนเกษตรกรปลูกข้าวในระบบอินทรีย์ เพื่อยกระดับการทำเกษตรคุณภาพของประเทศ ยังคาดการณ์ไม่ได้ว่าผลจะออกมาเป็นรูปธรรมจริงหรือไม่ และเร็วหรือช้า

พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ว่าโครงการ “ผูกปิ่นโตข้าว” เป็นโครงการที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน้นความพอเพียง เน้นความเป็นชุมชนที่เข้มแข็งเป็นโครงการที่สามารถเข้าถึงประชาชนคนไทยทุกคนที่ต้องการจะเห็นข้าวไทยกลับมามีเอกลักษณ์ มีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย โครงการดังกล่าวยังเป็นกลไกเชื่อมระหว่างครอบครัวคนในเมืองกับครอบครัวชาวนาที่ปลูกข้าวอินทรีย์ พร้อมกันนี้จะพยายามขยายขอบเขตของความร่วมมือให้ครอบคลุมถึงธุรกิจต่าง ๆ ร้านอาหาร โรงแรม โรงเรียน และหน่วยงานราชการ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความร่วมมือจากเกษตรกรและปราชญ์ชาวบ้าน ช่วยกันเผยแพร่ความรู้ในเรื่องของการเพาะปลูกพืชเหล่านี้ให้แก่เกษตรกรในชุมชนตนเอง เพื่อยกระดับการทำการเกษตรของประเทศให้เป็นเกษตรสมัยใหม่เป็นเกษตรอินทรีย์

นอกจากนั้น นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่า การเกษตรของเรามีผลิตผลมากมายที่น่าส่งเสริม อาทิ กล้วยไม้ที่ถือเป็นเอกลักษณ์ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศมายาวนาน โดยได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ให้ดูแลช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกกล้วยไม้ ดอกไม้ ในเรื่องของการเปิดตลาดกลางกล้วยไม้ ดอกไม้ และจะให้มีการเปิดตลาดกล้วยไม้ ดอกไม้ ในบริเวณทำเนียบรัฐบาลโดยรอบ หรือในพื้นที่ที่เหมาะสมในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และอาจจัดทำเป็นสัปดาห์รณรงค์กล้วยไม้ ดอกไม้ของไทยด้วย ซึ่งฟังดูแล้วคล้ายกับผู้นำรัฐบาลชุดก่อน ๆ ที่เคยเสนอนโยบายต่างๆ ด้านการเกษตรที่เลิศหรู แต่ปฏิบัติไม่ได้ ยิ่งมาพิจารณาระยะเวลาของรัฐบาลชุดนี้ที่คาดว่าจะอยู่ไม่นาน เพียงให้มีการปฏิรูปประเทศไทยในด้านการเมือง และสังคมให้เสร็จก็จะมีการเลือกตั้งทั่วไป แล้วยังหวังผลระยะยาวได้อย่างไร จึงฝากให้ทบทวนและทำความฝันนี้ให้เป็นจริงด้วย.