หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ปัญหาขอทาน-คนเร่ร่อน อาชีพที่มีนายทุนบงการ

Author by 6/02/15No Comments »

thainews180          หากจะกล่าวว่า เมืองไหน ในโลกก็มี “ขอทาน” ยิ่งเมืองที่ค่อนข้างล้าหลังหรือกำลังพัฒนา และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว ก็จะเห็นขอทานทุกรูปแบบหากินไปทั่ว สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เพราะบางเมืองมักมีการลักเล็กขโมยน้อย รวมถึงการฉกชิงวิ่งราวอีกด้วย ซึ่งบริษัททัวร์ต่างประเทศมักจะเตือนลูกทัวร์ให้ระวังตัวจนไม่อยากจะเดินเที่ยวก็มี อย่างไรก็ตามเมื่อหันมามองเมืองไทย ปัญหาขอทานมีทั้งตามแหล่งท่องเที่ยว และตลาดสดหรือหน้าห้างสรรพสินค้าทั่วไป จนกลายเป็นอาชีพหลักของคนบางกลุ่ม ที่ไม่ได้ยากจนจริง แต่เป็นนายทุนพาคนไปจับจองที่นั่งขอทาน และเก็บเงินทองได้เป็นกอบเป็นกำ ทั้ง ๆ ที่มีการแจ้งเตือนประชาชนไม่ให้ “ทาน” แต่ด้วยวัฒนธรรมความเห็นอกเห็นใจ อยากช่วยเหลือผู้ยากไร้ของคนไทย จึงทำให้อาชีพขอทานไม่หมดสิ้นไปได้

เมื่อเดือนที่แล้ว พล...อดุลย์   แสงสิงแก้ว รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีนโยบายในการจัดระเบียบคนขอทานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ภายใต้แนวทางการดำเนินงาน (3 P) ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมาย (Policy) การคุ้มครองช่วยเหลือ (Protection) และการป้องกัน (Prevention) โดยการส่งต่อคนขอทาน แบ่งเป็น 3 กรณี คือ 1.กรณีขอทานคนไทย คนขอทานที่สุขภาพแข็งแรงและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ให้คืนสู่ครอบครัว ส่วนคนขอทานที่ไม่สามารถคืนสู่ครอบครัว ให้ประสานส่งต่อเข้ารับการคุ้มครองชั่วคราวที่บ้านพักเด็กและครอบครัวหรือบ้านมิตรไมตรี เพื่อคัดกรองคนขอทานส่งเข้าสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง เพื่อเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองบำบัดฟื้นฟู 2. กรณีขอทานต่างด้าว ให้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เพื่อส่งต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและผลักดันกลับสู่ประเทศต้นทางต่อไป และ 3. กรณีเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ให้ประสานทีมสหวิชาชีพเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551

จึงมีการกวาดล้างขอทาน และคน     เร่ร่อนครั้งใหญ่ในรอบปี เช่นที่ จังหวัดเชียงใหม่หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  ตรวจคนเข้าเมือง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ บ้านมิตรไมตรีจังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่ มูลนิธิโซเออินเตอร์เนชั่นแนล มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว และมูลนิธิอรุณสวัสดิ์ ร่วมกันจัดระเบียบคนขอทานในจังหวัดโดยการจัดตั้งชุดเฉพาะกิจ ออกตระเวนไปตามจุดต่างๆ ที่เป็นจุดที่คนขอทานออกทำงาน และดำเนินการตามแผน 3P แต่เชื่อหรือไม่ว่าอีกไม่กี่วันก็จะมีขอทานกลับมาอีก ทางออกที่น่าจะทำคือการรณรงค์ เตือน และจับกุมอย่างเข้มงวดต่อไป.