หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ปัญหาราคาลำไยตกต่ำ เล่ห์พ่อค้าฮั้วกดราคา ?

Author by 5/08/14No Comments »

V8109039-18            หลังจากที่เกษตรกรชาวสวนลำไยเชียงใหม่ และลำพูนเดือดร้อนจากการขายลำไยสดช่อ และรูดร่วงไม่ได้ราคา บางวันจุดรับซื้อหรือล้งนัดกันปิดรับซื้อ ยิ่งทำให้ราคาลำไยตกลงไปอีก ซึ่งต่อมาเกษตรกรได้เข้าร้องเรียนต่อ พล.ต.ศรายุธ รังษี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 หลายครั้ง ล่าสุดวันที่ 2 สิงหาคม มีการประชุมร่วมกันที่ห้องประชุมสโมสร มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ จ.เชียงใหม่ โดยผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย มณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานเพื่อแก้ไขราคาผลผลิตลำไยตกต่ำ โดยเชิญคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลทางการเกษตร (คพจ.) จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน พร้อมทั้งตัวแทนผู้ค้ารายใหญ่จากจีนและเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ร่วมประชุมหารือ และกำหนดราคารับซื้อลำไยสด และลำไยรูดร่วง เพื่ออบแห้งทั้งเปลือก

ที่ประชุมพูดถึงสาเหตุการที่ราคาลำไยตกในสัปดาห์ที่ผ่านมา สืบเนื่องมาจาก มีกระแสข่าวว่าเลขาธิการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เรื่องการออกประกาศราคารับซื้อลำไยสดร่วง แนะนำโดยการกำหนดราคาให้พิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ให้มีราคา ดังนี้ ลำไยเกรด AA กำหนดไว้ที่ 21 บาท เกรด A 14 บาท เกรด B 10 บาท และเกรด C 2 บาท จึงทำให้ล้ง(จุดรับซื้อ)หลายพื้นที่ไม่อาจจะซื้อในราคาดังกล่าวได้เนื่องจากสูงเกินไป ต้องปิดการรับซื้อเพื่อรอความชัดเจน จึงส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้าก็มีการรับซื้อในราคาต่ำกว่านั้นราว 17-18 บาทสูงสุด ก็เป็นที่พอใจของเกษตรกรอยู่แล้ว แต่มีผู้อ้างว่าทางการจะบังคับให้ซื้อในราคาสูง จึงยิ่งทำตลาดปั่นป่วนมากขึ้น

ผลการประชุมมีข้อสรุปว่า ไม่ควรประกาศราคาแนะนำ แต่ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการจีนรายใหญ่ให้รับซื้อลำไยสดร่วงในราคาเกรด AA 20 บาท เกรด A 10 บาทและ เกรด B 5 บาท (ราคาหน้าโรงอบ) สำหรับล้งจุดร่อนอาจจะรับซื้อในราคาลดลงเกรดละ 1 บาท ซึ่งโรงอบจะรับซื้อลำไยสดร่วงในราคาดังกล่าวเป็นระยะเวลา 5 วัน หลังจากนั้นปล่อยให้ราคาเป็นไปตามกลไกปกติของตลาด ทั้งนี้ฝ่ายทหารได้ขอความร่วมมือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ติดตามการรับซื้อลำไยสดร่วงของจุดรับซื้ออื่น ๆ ว่ามีการรับซื้อลำไยสดร่วงในราคาต่ำกว่าที่กำหนดหรือไม่ หากพบขอให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และขอความร่วมมือให้ทุกล้งติดป้ายราคารับซื้อลำไยเป็นประจำทุกวัน ฝ่ายทหารจะวางมาตรการป้องกันการนำลำไยสดร่วงนอกพื้นที่(จังหวัดเชียงราย พะเยา และน่าน) มาจำหน่ายในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน เพราะเป็นสาเหตุทำให้โรงอบเต็มไม่สามารถรับซื้อลำไยสดร่วงในพื้นที่มาอบแห้งได้ หากเป็นไปตามกติกานี้ คาดว่าปัญหาจะยุติ แต่ถ้ายังปล่อยข่าว และพ่อค้าฮั้วกันกดราคาอีกก็คงต้องมีมาตรการอื่นมาแก้ไขต่อไป.