หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ผลผลิตลำไยลด คาดราคาปีนี้จะดี

Author by 14/07/15No Comments »

ต้นลำไย copy          แม้ว่า จะมีการผลิตลำไยนอกฤดู สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปี ออกจำหน่ายทั่วไป รวมทั้งส่งออกไปต่างประเทศแล้วก็ตาม แต่พื้นที่ส่วนใหญ่ที่เกษตรกรปลูกลำไย ยังคงเป็นลำไยในฤดูกาล ซึ่งจะเริ่มเก็บผลผลิตได้ตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปจนถึงต้นกันยายน สำหรับผลผลิตลำไยปี 2558 มีการคาดการณ์ว่าจะมีลำไยออกมาไม่มานัก ด้วยเหตุจากภัยธรรมชาติ และรอบฤดูกาลที่มีผลผลิตออกน้อย ดังที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน แจ้งสถานการณ์การผลิตลำไยปี 2558 ไว้ แต่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ก็ควรจะเตรียมรับมือกับช่วงเก็บผลผลิตออกสู่ตลาด เพื่อจะไม่เกิดปัญหา เนื่องจากทุกปีเกษตรกรชาวสวนได้รับความเดือดร้อนจากการกดราคาและใช้เล่ห์เหลี่ยมต่างๆ จากพ่อค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ทั้งนี้ มีข้อมูลผลผลิตลำไยปีนี้จากว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ เกษตรจังหวัดลำพูนว่า จังหวัดลำพูนมีพื้นที่ปลูกลำไย 271,040 ไร่ พื้นที่ให้ผลผลิต 272,580 ไร่ เป็นลำไยที่ผลิตในฤดู 229,080 ไร่ และพื้นที่ผลิตลำไยนอกฤดู 41,500 ไร่ ซึ่งในปีการผลิต 2557/58 จังหวัดลำพูน มีพื้นที่อากาศหนาวเย็นไม่ต่อเนื่อง ร้อนสลับหนาว อีกทั้ง ในปีที่ผ่านมา ( ปี 2556/2557 ) ลำไยมีผลผลิตออกมา ทำให้สวยลำไยบางส่วนฟื้นตัวไม่ทัน ผลผลิตน่าจะลดลงมากกว่าเดิม สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน จึงคาดการณ์ผลผลิตลำไยในปี 2558 ว่าจะลดลง ไม่เฉพาะแต่พื้นที่ลำพูน หากแต่เป็นไปทั้งภาคเหนือที่เป็นพื้นที่ปลูกลำไย เช่น เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ถึงอย่างนั้นหากเวลาเก็บเกี่ยวพร้อมกันในช่วงวันใดวันหนึ่งก็อาจเกิดปัญหาการงดรับซื้อของล้งหรือผู้ส่งออก รวมทั้งเตาอบ-โรงงานต่าง ๆ ทำให้ราคาตกลงมาได้

ประมาณการในส่วนของจังหวัดลำพูน คาดผลผลิตลำไยในฤดูน่าจะไม่เกิน 90,000 ตัน (เมื่อวันที่ 24เมษายน 2558 ) และคาดว่าน่าจะไม่มีปัญหาในด้านของราคามากนัก ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกลำไยนอกฤดู ก็ได้เตรียมต้นลำไยเพื่อผลิตลำไยนอกฤดู ซึ่งมีราคาที่ดีกว่าในฤดู โดยมีการราดสารตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม 2558 เป็นต้นมา เพื่อให้ผลผลิตลำไยทยอยออกสู่ตลาด ประมาณเดือนมากราคม 2559 เป็นต้นไป คาดว่าผลผลิตลำไยนอกฤดูจะมีประมาณ 59,387 ตัน รวมผลผลิตลำไยทั้งปี 149,387 ตัน ทั้งนี้การผลิตลำไย อย่างไรก็ตามฝ่ายส่งเสริมการเกษตร แนะว่า เกษตรกรต้องคำนึงถึงความเสี่ยงด้านการตลาด โดยใช้วิธีการแบ่งสวน คือการทำให้ผลผลิตลำไยออกหลายครั้งต่อปี หรือ การทำให้ผลผลิตลำไยในฤดูให้มีคุณภาพ ตามเกรดมาตรฐาน เชื่อว่าจะตัดปัญหาเรื่องราคาไปได้แน่นอน ทั้งนี้ ปัญหาลำไยในปี 2558 จะเกิดขึ้นอย่างไรหรือไม่ต้องรอดูต้นเดือนสิงหาคมนี้ต่อไป.