หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ฝึกสมาธิแก้ปัญหา ลดเสี่ยงโรคไมเกรน

Author by 8/03/15No Comments »

thainews180       ในห้วงสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา 2-8 มีนาคม ซึ่งสิ้นสุดลงในวันนี้ มีข้อแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุข ถึงการป้องกันโรคที่มักจะป่วยกันมาก โดยเชิญชวนคนไทยให้ฝึกสมาธิในวันมาฆบูชา ชี้ว่าจะทำให้จิตใจสงบ เกิดสติปัญญา  ช่วยแก้ไขปัญหา และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไมเกรน-ความดันโลหิตสูง แนะนำว่าให้ฝึกวันละประมาณ 15 นาที ติดต่อกันเป็นเวลา 2 เดือน ค่าความดันโลหิตจะลดลงอย่างน่าอัศจรรย์ ทั้งนี้ พ.ญ.พรรณพิมล วิปุลากร  โฆษกกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ชี้ชวนดังกล่าว

หมอระบุว่า ขณะนี้วิถีการดำเนินชีวิตของคนไทยกำลังเข้าสู่กระแสวัตถุนิยมอย่างมาก ชีวิตมีแต่ความเร่งรีบ อีกทั้งต้องประสบกับความกดดันต่างๆ ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และครอบครัว ทำให้เกิดความตึงเครียดและวิตกกังวลได้ หากปรับตัวไม่ได้ อาจเกิดปัญหาลูกโซ่ต่างๆ ตามมาจนกลายเป็นคนที่มีความเครียดสูงและเป็นโรคเรื้อรังทางกายตามมาอีก โรคที่มักมาคู่กับความเครียด ได้แก่ โรคไมเกรน โรคความดันโลหิตสูง เมื่อร่างกายมีความดันโลหิตสูงเป็นเวลานาน จะทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของหลอดเลือดแดง โดยเฉพาะหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง อาจทำให้แตกหรือตีบตัน นอกจากนั้นยังทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้น เกิดปัญหาหัวใจโต กล้ามเนื้อหัวใจหนา ทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวหรือหัวใจวายเสียชีวิตได้

ดังนั้น เมื่อถึงวันสำคัญทางพระ    พุทธศาสนา เช่นวันมาฆบูชานอกจากจะได้   ทำบุญตักบาตร ได้รับบุญ อิ่มอกอิ่มใจแล้ว กระทรวงสาธารณสุข เห็นว่าประชาชนควรใช้ ฤกษ์นี้ฝึกทำสมาธิ เนื่องจากการทำสมาธิเป็น  การดูแลสุขภาพวิธีหนึ่ง เป็นเทคนิคของการผ่อนคลายความเครียดที่ลึกซึ้งที่สุด เพราะทำให้        จิตใจสงบ ปลอดจากความคิดซ้ำซาก ฟุ้งซ่าน วิตกกังวล ความเศร้าโศก เกิดสติปัญญาในการ     แก้ไขปัญหา หากฝึกสมาธิเป็นประจำ จะทำให้จิตใจเบิกบาน อารมณ์เย็น สมองแจ่มใส หายเครียด นอกจากนี้การทำสมาธิจะช่วยให้คลื่นสมองไม่ยุ่งเหยิง สมองสามารถหลั่งสารเอ็นดอร์ฟิน (Endorphine) ซึ่งเป็นสารแห่งความสุข จะช่วยให้ร่างกายสดชื่น และมีภูมิต้านทานโรคที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย

นับเป็นแนวทางที่น่าสนใจ ตามที่ พ.ย.พรรณพิมลอธิบายถึงหลักของการทำสมาธิ คือการเอาใจไปจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียว จากผลวิจัยทางการแพทย์พบว่า ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีการฝึกทำสมาธิโดยการหายใจช้าๆ และลึกๆ วันละประมาณ 15 นาที ติดต่อกันเป็นเวลา 2 เดือน มีผลให้ค่าความดันโลหิตลดลงมากกว่าผู้ป่วยกลุ่มที่ไม่ได้เข้ารับการฝึกทำสมาธิ เพราะฉะนั้นถ้าให้คนทั่วไปหันมาฝึกทำสมาธิให้ต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน จากวันละ 5 นาที เพิ่มเป็น 10 นาทีในวันต่อไป และเพิ่มเป็น 15 นาทีขึ้นไปเรื่อย ๆ ก็เชื่อว่าจะเห็นผลตามมา.