หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

พระราชทานเสื้อหนาว ให้ผู้ยากไร้ที่ อ.ลี้ลำพูน

Author by 8/01/15No Comments »

thainews180      ในขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ได้พยากรณ์สภาพอากาศบริเวณตอนบนของประเทศไทยว่าในช่วงวันที่ 8-10 มกราคม 2558 จะมีลิ่มความกดอากาศสูงจากประเทศจีนระลอกใหม่มีกำลังแรงแผ่ลงมาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะทำให้อุณหภูมิลดลง เพราะมวลอากาศเย็นแผ่ลงมามากแล้ว ยังอาจจะทำให้สภาพอากาศแปรปรวน มีฝนฟ้าคะนองและฝนตกได้บางพื้นที่ด้วย ซึ่งราษฎรที่อาศัยอยู่บนที่สูงและชนบทห่างไกล อาจได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวที่อาจจะยาวไปถึงปลายเดือนนี้ได้ โดยที่จังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือได้ประกาศเขตภัยพิบัติจากอากาศหนาวพร้อมกับมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาวไปบ้างแล้ว แต่ไม่อาจจะให้ได้ครบถ้วน เนื่องจากงบประมาณแต่ละจังหวัดได้รับมีจำกัดนั้น

ที่จังหวัดลำพูนนับเป็นพื้นที่ป่าเขา และมีชนบทไกลเมืองอยู่หลายอำเภอ นายณรงค์ อ่อนสอาด ผวจ.ได้กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้น ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดส่งเสื้อกันหนาวพระราชทาน ให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว ในพื้นที่ อ.ลี้ จ.ลำพูน เพื่อ บรรเทาความเดือดร้อน เป็นขวัญและกำลังใจแก่ราษฎรที่กำลังประสบความภัยหนาว โดยจังหวัดลำพูนได้ส่งมอบเสื้อกันหนาวพระราชทานเป็นของขวัญปีใหม่ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2558

ผวจ.ลำพูนกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใยราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว เนื่องจากภาวะอากาศหนาวในขณะนี้ จึงโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำเสื้อกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎร ใน อ.ลี้ 2 แห่ง ๆ แรกที่เทศบาลตำบล แม่ตืน ได้มอบเสื้อกันหนาวให้แก่ราษฎรในเขตตำบลแม่ตืน และตำบลศรีวิชัย 450 ราย แห่งที่สองที่ว่าการอำเภอลี้มอบ ให้แก่ราษฎรตำบลป่าไผ่ ตำบลดงดำ ตำบลแม่ลาน ตำบลนาทราย และตำบลก้อ 550 ราย ยังความปลาบปลื้มปีติให้แก่ราษฎร และซาบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยผู้อยู่ห่างไกลที่ได้รับความเดือดร้อน ทุกข์ยากในสภาวะอากาศหนาว ทำให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

ในโอกาสดังกล่าว กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองพลทหารราบ ที่ 7 ส่วนแยก 1 จ.ลำพูน ได้นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ.ลำปางไปให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชนด้วย สำหรับ อ.ลี้อยู่ทิศใต้ของจังหวัดลำพูนห่างไป 105 ก.ม. พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติแม่ปิง ในช่วงฤดูหนาว สภาพอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิต่ำกว่าหลายอำเภออยู่ระดับ 10-14 องศาเซลเซียสเท่านั้น.