หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

พร้อมรับมือพายุไต้ฝุ่น ลูกแรก “คันแมกี” เข้าไทย

Author by 18/09/14No Comments »

PNOHT570916001001905        ตามที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ แจ้งว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดำมัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยมีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไป ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักในระยะนี้ด้วย นอกจากนั้น เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 พายุไต้ฝุ่น “คัลแมกี” (Kalmaegi) มีศูนย์กลางอยู่บริเวณด้านตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์ ที่ละติจูด 18.2 องศาเหนือ ลองจิจูด 118.2 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง 120 กม./ชม. กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก ด้วยความเร็วประมาณ 30 กม./ชม. พายุนี้จะเคลื่อนที่ไปในแนวเกาะไหหลำ ประเทศจีน และคาดว่าในช่วงวันที่ 16-18 กันยายน 2557 พายุนี้จะมีอิทธิพลต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยทำให้มีฝนเพิ่มมากขึ้น สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีก ำลังแรงขึ้นด้วย จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดต่อไป

          พายุไต้ฝุ่นหรือพายุโซนร้อนที่      ก่อตัวขึ้นในทะเลจีนใต้ เกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน บางปีก็เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น และเลยเข้าถึงตุลาคมก็มี แต่ที่มีผลกระทบต่อภาคเหนือเป็นช่วงดังกล่าว โดยเฉพาะช่วงสิงหาคม แต่ปีนี้พายุดังกล่าวก่อตัวช้ากว่าปกติ ภาคเหนือทั่วไปจึงไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยร้ายแรง อย่างไรก็ตามเมื่อลูกแรกเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะตามมาด้วยลูกที่สอง ที่ประเมินกันว่าจะมีค่อนข้างแน่นอน ประกอบกับร่องมรสุมก็เลื่อนขึ้น-ลงยังไม่ลงไปพาดผ่านทางภาคกลาง ดังนั้นจังหวัดต่างๆ และหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละพื้นที่ควรจะสำรวจวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ทันท่วงที นอกจากนั้นยังจะต้องรีบซักซ้อมแผนปฏิบัติการกับมิสเตอร์เตือนภัย เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นดีกว่ามาเยียวยาภายหลัง ซึ่งไม่คุ้มค่ากับชีวิตและทรัพย์สินที่สูญเสียไป

สำหรับพื้นที่เชียงใหม่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ฝากเตือนถึงประชาชนทุกอำเภอ หากเกิดสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอใด ให้รายงานศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ จังหวัดเชียงใหม่ทราบ โดยด่วนทางหมายเลข 053-215720 ตลอด 24 ชั่วโมง และหากได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ทางศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ ก็จะแจ้งเตือนให้อำเภอทุกอำเภอในพื้นที่ เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ประชาชนได้รับทราบและระมัดระวังในกรณีที่มีปริมาณน้ำฝนเกิน 100 มม. จะต้องระวังเป็นพิเศษ.