หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

พาณิชย์จัด “เทใจ- คืนสุขสู่ประชาชน”

Author by 26/12/14No Comments »

thainews180         ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ บริษัทห้างร้าน โรงงาน และผู้ประกอบการภาคเอกชนนิยมจัดเลี้ยงสังสรรค์ และมอบชองขวัญให้กันและกัน ปีไหนเศรษฐกิจดีก็มอบเงินโบนัสพิเศษหรือของขวัญให้พนักงาน เป็นต้น นอกจากนั้นประชาชนทั่วไปก็ออกมาเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่กันอย่างเอิกเกริก พร้อมกับเดินทางท่องเที่ยว และใช้วันหยุดราชการยาวกลับภูมิลำเนา-ท่องเที่ยว ดังนั้นในช่วงนี้จึงมีการใช้จ่ายเงินสะพัดเป็นพิเศษ ทางหนึ่งเป็นบรรยากาศที่ดีประชาชนมีความสุขจากการจับจ่ายใช้สอย ร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้เม็ดเงินออกมาหมุนเวียนมากขึ้น แต่อีกทางหนึ่งก็น่าเป็นห่วงจากการฉกฉวยโอกาส เอารัดเอาเปรียบจากการขายสินค้า และบริการ

เพราะในภาวะเศรษฐกิจหมุนเวียนดี ผู้คนเดินทางท่องเที่ยว การซื้อขาย และรับบริการต่าง ๆก็มากขึ้น จึงมีการขอร้องจากหน่วยงานที่ดูแลไม่ให้ฉวยโอกาส อาทิ การจัดกระเช้าของขวัญที่นำอาหารเครื่องดื่ม ผลไม้กระป๋องเก่ามาบรรจุรวมทั้งการตกแต่งกระเช้าสวยงาม แต่ภายในมีสินค้าไม่ได้คุณภาพ และไม่ครบตามจำนวน เป็นต้น นอกจากนั้นกรณีเครื่องสังฆทานที่ประชาชนนิยมซื้อสำเร็จรูปไปถวายพระ ก็มักบรรจุสิ่งของไร้คุณภาพ เป็นแต่เพียงสัญลักษณ์ของการทำบุญ แต่ตั้งราคาไว้สูง ซึ่งเรื่องหลังนี้ทางราชการยังไม่เคยเข้มงวดกวดขัน และตรวจสอบเหมือนห้างร้านต่าง ๆ ซึ่งมักจะตรวจสอบกันทุกปี และก็ไม่มีการดำเนินคดีเมื่อพบว่าทำผิด ได้แค่ตักเตือนเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ก็น่ายินดีที่เทศกาลส่งท้ายปีเก่าปีนี้ รัฐบาลมีนโยบายจัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชน เนื่องในเดือนธันวามหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนโยบายให้หน่วยงานราชการจัดกิจกรรมเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน โดยกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชนจัดงาน “เทใจ..คืนสุข..สู่ประชาชน” เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาขน ในระหว่างวันที่ 24-30 ธันวาคม 2557 ดังที่สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยข่าววันก่อนว่า เชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่ซื้อสินค้าราคาถูกตามห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ และร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการ “เทใจ..คืนสุข..สู่ประชาชน” เช่น กลุ่มเซนทรัล โรบินสัน เทสโก้โลตัส บิ๊กซี รวมทั้ง ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ประมาณ 20 ราย เช่น กลุ่มซีพี กลุ่มไทยเปฟ กลุ่มสหพัฒน์ เป็นต้น ทั้งนี้ มีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 12,800 ร้าน ซึ่งการลดราคาดังกล่าว จะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนได้ถึงร้อยละ 30 และยังเป็นการสร้างบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเพิ่มมากขึ้น และหวังว่าจะเป็นการเสริมสร้างความสุขให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ด้วย.