หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

พ่อค้าซื้อถูกขายแพง ชาวสวนทุนสูงขาดทุน

Author by 20/08/14No Comments »

thainews180           ปีเก็บผลผลิตลำไย 2557 ถือเป็นปีที่วุ่นวายไม่น้อย ไม่ต่างกับปีก่อน ๆ ที่มีผลผลิตลำไยออกดกเก็บออกมาขายไม่ได้ราคา ไม่เพียงแต่ค่าแรงงานสูงและหายาเท่านั้น แต่ต้นทุนตั้งแต่เริ่มตัดแต่งกิ่งหลังผลผลิตออกแล้ว จนถึงการให้ปุ๋ย ให้ยากำจัดแมลงศัตรูพืช แผ้วถางวัชพืช และอื่นๆ ต่อต้นต่อไรเมื่อเฉลี่ยออกมาแล้ว ย่อมฝังอยู่ในลำไยแต่ละกิโลกรัมที่ขายออกไป หากพ่อค้ารับซื้อยังรวมหัวกันกดราคา และเอารัดเอาเปรียบเกษตรกรชาวสวนแบบนี้เรื่อยไป เห็นทีจะต้องใช้มาตรการเด็ดขาด โดยเฉพาะจากทางฝ่ายทหาร ซึ่งประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาหลายครั้ง ทั้งพ่อค้ารับซื้อหรือตัวแทนก็รับปากรับคำตลอดว่าจะปฏิบัติให้ได้ ทำไมพอรุ่งขึ้นอีกวันทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อะไรทั้งสิ้น

คงไม่แต่เพียงเกษตรกรชาวสวนลำไย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ที่ออกมาชุมนุมปิดถนนที่ ต.ขัวมุง เชื่อมกับ อ.หางดงวันก่อนเท่านั้น ที่นำลำไยออกมาเททิ้ง เพราะไม่พอใจถูกพ่อค้าคนกลางหรือล้ง กดราคารับซื้อต่ำกว่าราคาที่ตกลงกันไว้ เกรด AA เกรดA และเกรด B กิโลกรัมละ 17-7-4 บาทตามลำดับ ต่อหน้าหัวหน้าส่วนราชการ และ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ที่ลงมาแก้ปัญหานี้ด้วยความอิดหนาระอาใจเต็มที เนื่องจากราคาที่รับซื้อจริงเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2557 กิโลกรัมละ 16-6-3 บาท หรือต่ำกว่านั้น โดยที่ล้งพ่อค้ารับซื้อรับปากว่าจะไม่รับซื้อในราคาที่ต่ำเช่นนี้ กับแจ้งให้ชาวสวนที่ขายลำไยไปก่อนหน้า นำหลักฐานไปติดต่อเกษตรอำเภอเพื่อรับเงินส่วนต่างด้วย

ความเดือดร้อนดังกล่าว ยังลามไปยังอำเภอ และจังหวัดอื่นในภาคเหนือที่เก็บลำไยออกมาแล้วขายไม่ได้ตามราคาที่ตกลง   หรือท้องที่อื่น ซึ่งไม่ได้เข้าประชุมและตกลงเช่นที่เชียงใหม่ ก็พลอยเผชิญเล่ห์เหลี่ยมพ่อค้ารับซื้ออย่างหน้าเลือดก็ว่าได้ จนกลายเป็นว่าตลาดลำไยสดช่อก็ดี ลำไยรูดร่วงก็ดีเป็นของพ่อค้าเป็นผู้กำหนดราคาไปทั้งหมด เกษตรกรจะขายหรือปล่อยให้เน่าเสียก็ไม่อินังขังขอบใด ๆ ขณะที่ตลาดปลายทางที่พ่อค้าขนของไปลง พบว่ามีราคาจำหน่ายสูงเป็นเท่าตัวหรือสามเท่าตัว กรณีลำไยอบแห้งก็ขายได้สูงกว่า 4-5 เท่าตัว อย่างไรก็ตาม ถ้าทุกฝ่ายมีความเห็นใจ และเข้าใจถึงต้นทุนแท้จริงของชาวสวน และให้เพิ่มขึ้นอีกเพียง 1-2 บาทต่อเกรดต่อกิโลกรัมแล้ว ก็ยังดีดังที่นายประเทือง คงรอด ประธานเครือข่ายผู้ปลูกและผลิตลำไยภาคเหนือยอมรับว่า แม้ว่าชาวสวนลำไยจะยังขาดทุนอยู่ แต่พอยอมรับได้ เพียงแต่ขอไม่ให้รับซื้อในราคาที่ต่ำแบบนี้ และลำไยที่เหลืออยู่ก็เป็นล็อตสุดท้ายแล้วใกล้จะหมดฤดูกาลในไม่กี่วัน ทางเจ้าหน้าที่ควรดูแลป้องกันการกดราคาอย่างจริงจัง จะไม่ต้องออกมาชุมนุมประท้วงกันอีก นอกจากนั้น ภาครัฐควรช่วยเบรรเทาความเดือดร้อนสนับสนุนปัจจัยการผลิตลำไยในฤดูกาลต่อไปอีกด้วยก็จะเป็นการดี.