หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ภัยธรรมชาติจากแผ่นดินไหวใหญ่

Author by 8/05/14No Comments »

เมื่อเวลา 18.08 น.ของวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่า ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่ ต.ทรายขาว อ.พาน (19.682N,99.687E) ความลึก 7 กม. แรงสั่นสะเทือนขนาด 6.3 ริกเตอร์ สร้างความตระหนกตกใจให้กับประชาชนไม่เฉพาะในพื้นที่ แต่รู้สึกสั่นไหวไปทั่วภาคเหนือ ทั้งเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน และพะเยา แต่ความเสียหายเกิดขึ้นในหลายอำเภอของเชียงราย

หลังเกิดเหตุ นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ  ผวจ.เชียงราย สั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาแผ่นดินไหวจังหวัดขึ้น ที่ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด โทรศัพท์ 053-177318-23 พร้อมแจ้งให้นายอำเภอทุกอำเภอได้จัดจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ ระดับอำเภอ และแจ้งให้ อปท.ทุกแห่งในสังกัด เร่งสำรวจความเสียหาย  โดยเบื้องต้นพบความเสียหายใน 5 อำเภอ คือ พาน แม่ลาว แม่สรวย เมืองเชียงราย และเวียงชัย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ชื่อนางแสง รินคำ อายุ 83 ปี บ้านเลขที่ 136 หมู่ที่ 8 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว สาเหตุถูกผนังบ้านล้มทับ และบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่ง

นอกจากนั้นมีวัด 10 แห่ง โรงเรียน 3 แห่ง  โรงพยาบาล 3 แห่ง โรงแรม 1 แห่ง ผิวถนนสายเชียงราย-เชียงใหม่ ทรุดตัว กระแสไฟฟ้าดับในเขตพื้นที่ 4 อำเภอ (อำเภอพาน ป่าแดด แม่ลาว และแม่สรวย) ส่วนบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายจำนวนมาก  ต่อมา นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รมว.คมนาคม เดินทางเข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเสียหายถนนสายเชียงราย-เชียงใหม่ บริเวณบ้านห้วยส้านยาว ม.13 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว ทรุดตัวลงเป็นระยะทางยาว 5 กม. และบริเวณบ้านโปงฟูเฟือง ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย ซึ่งไหล่ถนนติดลำน้ำลาวได้ทรุดตัวลงยาวประมาณ 50 ม.

ในห้วงเวลา 18.08-22.15 น. วันเดียวกันสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว รายงานว่าได้เกิดเหตุ Aftershock ตามมาอีกเป็นระยะ คือ ขนาด 5.0-5.9 ริกเตอร์ จำนวน 3 ครั้ง ขนาด 4.0-4.9 ริกเตอร์ 10 ครั้ง ขนาด 3.0-3.9 ริกเตอร์ 20 ครั้ง ขนาดน้อยกว่า 3.0 ริกเตอร์มากกว่า 20 ครั้ง ซึ่งจังหวัดเชียงรายกำลังเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ส่วนกรมทางหลวงเร่งซ่อมแซมถนน  หน่วยงานภาคราชการ เอกชน อาสาสมัครต่างก็เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยเร่งด่วน นับเป็นมหันตภัยร้ายแรงที่เกิดขึ้นครั้งแรก ที่ต้องถือเป็นบทเรียนให้มีการเตรียมการป้องกันไว้ต่อไป.