หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

มหกรรมไม้ดอกฯ กับรางวัลระดับโลก

Author by 9/02/16No Comments »

thainews180                งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกลายเป็นมหกรรมที่นานาประเทศให้ความสนใจ ปีที่แล้วก็ได้รับรางวัล ‘Flower Festival Of The Year’ จากที่ประชุม Flower And Garden Conference ณ เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดามาแล้วนั้น ในปีนี้ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ จึงกำชับให้ทุกภาคส่วนที่ร่วมกิจกรรมสร้างมาตรฐานการจัดกิจกรรมให้โดดเด่น และเป็นเวทีแห่งการโชว์ศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ในการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับที่ยิ่งใหญ่ของประเทศ และเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียนด้วย ซึ่งวันเปิดงานและโขว์ขบวนรถบุปผชาติ ซึ่งปีนี้แม้จะมีจำนวนรถน้อยเพียง 23 คัน แต่ละคันก็ประดับประดาตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา

ในวันเปิดงาน จึงมีนักท่องเที่ยวชาวไทย และนานาประเทศมาร่วมคับคั่ง ทั้งกงสุลนานาประเทศ หัวหน้าส่วนราชการ นักธุรกิจภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปอย่างแน่นขนัด โดยเฉพาะที่บริเวณเชิงสะพานนวรัฐทั้งสองฝั่งและจุดที่ตั้งปะรำพิธีเปิดงาน ยาวตลอดไปจนถึงข่วงประตูท่าแพ นับเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่อีกปี ที่มีการจัดมหกรรมไม้ ดอกไม้ประดับ มาถึงครั้งที่ 40 อย่างยิ่งใหญ่สมกับเป็นงานมหกรรมที่ได้รับรางวัลระดับโลก  โดยไฮไลท์ของงาน ยังคงเป็นการประกวดขบวนรถบุปผชาติ ที่ตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์อย่างอลังการ แต่ละคันประดับดาอย่างประณีตสวยงามใช้เวลาหลายวัน มีมูลค่าคันละไม่ต่ำกว่า 3 แสนบาท

งานปีนี้จัดขึ้นระหว่าง 5-7 กุมภาพันธ์ 2559 วัตถุประสงค์จากเดิมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว แสดงออกถึงประเพณีวัฒนธรรม และความเป็นเมืองดอกไม้งามของเชียงใหม่ ปีนี้เพิ่มการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีนักษัตร 720 ปีแห่งการสถาปนานครเชียงใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ อบจ. และท้องถิ่นต่าง ๆ รวมทั้ง ททท. มีส่วนราชการทั้ง 25 อำเภอ และภาคเอกชน ส่วนสถานที่จัดงานมี 3 แห่งหลัก คือ สวนสาธารณะหนองบวกหาด ข่วงประตูท่าแพ และลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ขบวนรถบุปผชาติ 11 คันจอดที่หนองบวกหาด ที่เหลือจอดให้ชมที่ข่วงประตูท่าแพ และอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ บางส่วนกลับไปโชว์ในพื้นที่ เช่น บ้านถวาย เป็นต้น

ขอชื่นชมผู้จัดสร้างรถบุปผชาติทุกคันที่มีความตั้งใจจริง เพื่ออวดสายตานานาชาติ จึงได้รับรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทสวยงาม ชนะเลิศ ได้แก่ อ.สันกำแพงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สอง อ.ดอยสะเก็ด ที่สาม อ.ฝาง ชมเชย อ.เมืองเชียงใหม่ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ชนะเลิศ อ.หางดง ที่สอง อ.สันทราย ที่สาม อ.ไชยปราการ ชมเชย อ.แม่วาง ประเภทอนุรักษ์วัฒนธรรม ชนะเลิศ อ.สันป่าตอง ที่สอง อ.แม่ริม ที่สาม อ.ฮอด-ดอยเต่า-จอมทอง และรางวัลชมเชย อ.แม่แตง.