หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

มหกรรมไม้ดอกฯ กับรูปแบบงานใหม่

Author by 12/01/16No Comments »

ไม้ดอกไม้ประดับ      ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 40 ประจำปี 2559 เพื่อเชิดชูและคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียนประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 720 ปีเชียงใหม่เป็นเป้าหมายหลัก โดยเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานประชุมการประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ประจำปี 2559 ซึ่งปีนี้นอกจากวัตถุประสงค์เดิม คือเพื่อเชิดชูและคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียนประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้ว ยังรวมเข้ากับการร่วมเฉลิมฉลองสมโภช 60 รอบนักษัตร หรือครบรอบ 720 ปี เมืองเชียงใหม่อีกด้วยนั้น

การประชุมดังกล่าว มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคราชการ และเอกชนเข้าร่วมเพื่อกำหนดแนวทางการจัดงาน ให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน โดยงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2559 อันเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ตามเดิม สำหรับสถานที่จัดงานกำหนดไว้ 3 จุดหลัก คือ สวนสาธารณะหนองบวกหาด ข่วงประตูท่าแพ และลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ โดยจะมีพิธีเปิดงานวันที่ 5 กุมกุมภาพันธ์ 2559 พิธีปล่อยขบวนรถ เวลา 08.00 น.จากเชิงสะพานนวรัฐ(หน้าจวนผู้ว่าฯ) เข้าสู่ข่วงประตูท่าแพ จากนั้นจะนำขบวนไปจอดตามสถานที่จัดงานต่าง ๆ ในคูเมืองเชียงใหม่ ส่วนภายในงานจะมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การจัดนิทัศการการประกวดไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวน การประกวดรถบุปผชาติ การแสดงนาฏศิลปะดนตรีในสวน การประกวดนางงามบุปผชาติไทยและนานชาติ กาดหมั้ว การจัดมหกรรมอาหาร การตกแต่งเส้นทาง การประกวดหน้าบ้านน่ามอง การแสดงดนตรีของสถาบันการศึกษา การแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น โดยให้มีทั้งกลางวันและกลางคืน ด้วยความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันจัดงาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

เป็นเรื่องดีที่มีการประชุมเพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัดขบวนรถบุปผชาติ และกิจกรรมภายในงาน แต่ทุกฝ่ายควรพูดความจริง เช่น ขบวนรถบุปผชาติที่มาร่วมงานเมื่อเสร็จงานมักจะรีบกลับทันที มีนำมาจอดไว้หน้าสวนสาธารณะหนองบวกหาดแค่ 2-3 คัน ปีนี้จะนำไปจอดตามจุดอื่นๆ จะทำได้จริงหรือไม่ ส่วนบริเวณที่จัดงานแทนที่จะมีการแสดง-ประกวดไม้ดอกไม้ประดับ กลับมีสวนหย่อมน้อยมากเช่นปีที่แล้ว นอกนั้นเป็นมหกรรมสินค้า และอาหาร รวมทั้งร้านคล้ายการพนันปาเป้าปาลูกโป่ง นำเข้าไปเหยียบย่ำสวนสาธารณะเสียหายหมด คณะกรรมการควรยึดหยัดถึงวัตถุประสงค์ของงานอย่างชัดเจน เพื่อรักษาคุณภาพของงานที่คนรุ่นก่อนสร้างมาให้ดีขึ้น.