หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

มอบป่าสงวนให้ชุมชน ทำประโยชน์ระยะ 30 ปี

Author by 21/04/15No Comments »

1        เมื่อเร็ว นี้ พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานสักขีพยานการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรือเข้าอยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่นำร่องตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งดำเนินการโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 เพื่อดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ตำบลแม่ทา ในเนื้อที่ 7,282 ไร่ มีประชาชนได้รับประโยชน์จำนวน 1,235 ครอบครัว ซึ่งเป็นการดำเนินงานในระยะที่ 1 มี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานลงนามในหนังสืออนุญาต 2 เรื่อง คือ หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ฯ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้แก่นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ. เชียงใหม่กับหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ฯ เพื่อปลูกสร้างสวนป่า(ป่าเศรษฐกิจชุมชน) ให้แก่นายกนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ในฐานะผู้แทนท้องถิ่นนั้น

โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน เป็นผลจากการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อ 12 กันยายน 2557 เรื่องการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เพื่อให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ เน้นการอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่เหลืออยู่ และฟื้นฟูป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับคืนมา โครงการจัดการที่ดินให้ชุมชน ดำเนินการภายใต้หลักกการที่ที่ดินยังคงเป็นของรัฐ แต่ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ มีส่วนร่วมในการดูแลป้องกันรักษาป่าโดยรอบที่ที่ได้รับอนุญาต โดยมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ฯ ในลักษณะแปลงรวมและมีอายุ 30 ปี เพื่อป้องกันการซื้อขายหรือเปลี่ยนมือ

ทั้งนี้ โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนทั่วประเทศใน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 มีพื้นที่เป้าหมาย 6 แห่ง ใน 4 จังหวัด เนื้อที่รวม 53,697 ไร่ และระยะที่ 2 มีพื้นที่เป้าหมาย 8 แห่ง ใน 8 จังหวัด เนื้อที่ 51,929 ไร่ สำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ที่อยู่การดำเนินการในระยะ 1 ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 3 แห่งครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ คือ แห่งที่ 1 อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่ทา หมู่ 1-7 ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน พื้นที่ 7,282 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 1,235 ครอบครัว แห่งที่ 2 อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าธาร อำเภอจอมทอง และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตาลและป่าแม่ยุย อำเภอฮอด พื้นที่รวม 7,926 ไร่ 3 งาน 21 ตารางวา ราษฎรได้รับประโยชน์ 1,343 ครอบครัว และแห่งที่ 3 อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง อำเภอฝาง พื้นที่รวม 2,308 ไร่ 3 งาน 81 ตารางวา ประชาชนได้รับประโยชน์ 793 ครอบครัว นับเป็นความคืบหน้าในการจัดการเรื่องป่าชุมชนอีกขั้นหนึ่งในรัฐบาลชุดปัจจุบัน.