หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ยาเสพติดระบาด กับการวิ่งตามปัญหา

Author by 4/07/14No Comments »

thainews180          ตามที่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่ ร่วมกับ พล.ต.ศรายุธ รังษี ผบ.มณฑลทหารบกที่ 33 ประชุมและมอบนโยบายด้านการป้องกันยาเสพติดให้แก่เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ ทั้งฝ่ายทหาร พลเรือน ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านเป้าหมาย 628 คนเมื่อวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยระบุถึงสถานการณ์แพร่ระบาดยาเสพติดในปัจจุบัน ยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการลำเลียง นำเข้า การค้า และ การเสพ เนื่องจากที่ผ่านมาประเทศของเราประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และความไม่สงบทางการเมือง แต่ทุกภาคส่วนก็ยังมุ่งมั่นร่วมกันแก้ไขปัญหา ทำให้จังหวัดเชียงใหม่ มีผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายในปี 2557 อยู่ในลำดับต้น ๆ ของประเทศนั้น

ในคำกล่าวของ ผวจ.เชียงใหม่ ระบุถึงผลงานด้านการปราบปรามในรอบปีว่า สามารถจับกุมคดียาเสพติดได้ถึง 6,056 คดี ผู้ต้องหา 6,311 คน ยึดทรัพย์สินกว่า 166 ล้านบาท นำผู้เสพผู้ติดเข้ารับการบำบัดรักษาได้เกือบ 4,500 ราย แต่ก็ยังไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะยาเสพติดยังระบาดไม่หยุด จึงต้องประชุมครั้งใหญ่ย้ำทุกภาคส่วนให้เร่งบูรณาการทำงานและให้เป็นไปตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในเวลาเร่งรัด 30 วัน (9 มิ.ย.-8 ก.ค.) โดยต้องทำงานอย่างประสิทธิภาพตามแนวทาง 5 ขั้นตอน คือ 1. การเตรียมการ 2. การปฏิบัติการเชิงรุก 3. การปฏิบัติการจิตวิทยา สร้างการมีส่วนร่วม 4. การดำรงความเข้มแข็ง 5. จะมีการประเมินผลต่อเนื่อง มิเช่นนั้นจะไม่สามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนได้ตามเป้าหมาย

ขณะที่ พล.ต.ศรายุธ รังษี ผบ. มณฑลทหารบกที่ 33 ชี้ให้เห็นว่า การทำงานต้องมีการตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ ด้านผู้ค้า ผู้เสพ กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เป้าหมาย วางแผนปฏิบัติงานตามภารกิจที่กำหนดไว้ช่วยเหลือด้วยการเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อจับกุมผู้ค้า ค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดรักษา ด้วยจัดชุดปฏิบัติการเข้าสร้างความเข้าใจ ส่งเสริมกระบวนการ มีส่วนร่วมของประชาชน โดยจัดระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามพื้นที่เสี่ยง รวมทั้ง ติดตาม ช่วยเหลือ ดูแลผู้ผ่านการบำบัดฯ ให้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข และสามารถโทรแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-242818 ซึ่งเมื่อรวมความแล้ว เหมือนกับจะนับหนึ่งกันใหม่ในสงครามที่ไม่เคยชนะยาเสพติด โดยต้องวิ่งไล่ตามปัญหาไปตลอดเวลาคราใดที่หยุดมันก็จะระบาดหนักกว่าเดิม นับเป็นปัญหาเรื้อรังขนาดใหญ่ที่     คสช.จะต้องใช้มาตรการพิเศษจัดการเสียที.