หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ยึดหลักจริยธรรม เพื่อการสร้างชาติยึดหลักจริยธรรม เพื่อการสร้างชาติ

Author by 8/08/14No Comments »

10450080_1456940247897568_4299916946953555110_o            งานฉลองชัย “ไทยนิวส์” ก้าวสู่ปีที่ 45 เมื่อ 4 สิงหาคม 2557 ที่ห้องบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งคณะกองบรรณาธิการ และผู้บริหารต่างซาบซึ้งในน้ำใจยิ่ง ที่ต้องนำมาถอดเป็นบทเรียนสำคัญอีกครั้งก็คือคำอวยพรจากผู้มีเกียรติ ซึ่งต่างก็ชื่นชมในการเปิดตัวสู่ปีที่ 45 ว่าจะยืนหยัดปฏิบัติ อาชีวปฏิญาณตามคำขวัญ “จริยธรรมสร้างชาติ”

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ. เชียงใหม่ ให้ข้อคิดไว้ตอนหนึ่งว่า “ไทยนิวส์” เป็นหนังสือพิมพ์ภูมิภาคที่มีมาตรฐาน และคุณภาพมาก เมื่อพบผู้สื่อข่าวก็ได้เห็นการทำงานอย่างเที่ยงตรง ถูกต้อง ถือว่าหนังสือพิมพ์เป็นกระจกเงาที่ดี การที่ “ไทยนิวส์” ทำได้เช่นนี้ ต้องสะสมผลงานที่มีคุณค่า มีจรรยาบรรณ และคุณธรรมที่ดีมายาวนาน จึงสะท้อนสิ่งต่าง ๆ ออกมาให้สังคมเข้าใจ ไม่หลงผิดหลงทาง กับหวังว่าจะสร้างสรรค์บ้านเมือง สร้างความตระหนักให้กับสังคมไปถึงลูกหลานคนไทยทุกคนในเรื่องจริยธรรมคุณธรรม

ขณะที่ นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร อดีต รมช. มหาดไทย กล่าวว่าตลอด 44 จะขึ้นสู่ 44 ปีไทยนิวส์ได้พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นหนังสือพิมพ์ที่ดี ยืนหยัดด้วยลำแข้งตัวเอง เพราะไม่มีนายทุนที่จะมาเปลี่ยนความคิด ในขณะนี้ชาติบ้านเมืองต้องการความสามัคคี คนไทยต้องมีความรักใคร่กัน ไม่ใช่พูดดีต่อหน้า แต่ถือมีดอยู่ข้างหลัง การที่ “ไทยนิวส์” เน้นเรื่องคุณธรรม จริยธรรมเป็นสำคัญ สอดคล้องกับบ้านเมืองที่กำลังต่อต้านการคอรัปชั่น การที่เราจะปราบคอรัปชั่นได้ อยากฝากว่า เป็นธรรมชาติของมนุษย์ เมื่อต่างแสวงหาอำนาจ ได้อำนาจนั้นมาก็มักจะตามด้วยการคอรัปชั่น ขอให้เอาไปคิดว่าจะแก้กันอย่างไร แต่วันนี้คนไทยทุกหมู่เหล่าต้องรักกัน ให้ยึดหลักคือบ้านเมืองเอาไว้

ทางด้าน นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  ก็ชื่นชมยินดี “ไทยนิวส์” เชิดชูความถูกต้องในจริยธรรมคุณธรรม เพราะความศรัทธาเชื่อถือเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความมีจริยธรรมทั้งการยึดมั่นเป็นที่ตั้ง และการกระทำ สามารถสร้างชาติได้จริง แม้จะเป็นหนังสือพิมพ์ภูมิภาคหรือท้องถิ่นก็ไม่ได้ลดคุณค่าเป็นหนังสือพิมพ์บ้านนอก กลับเป็นหัวหอกด้านการชูจริยธรรมคุณธรรม ซึ่งเป็นกรอบปฏิบัติที่สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ถือปฏิบัติอยู่แล้วนั้น ทั้งหมดเป็นทั้งคำอวยพรอันสวยหรู และกำลังใจสำคัญที่ให้กับ “ไทยนิวส์” ซึ่งก้าวต่อไปจะต้องระมัดระวัง พร้อมยึดมั่นตามปฏิญาณที่กำหนดไว้ และสื่อสู่สาธารณะอย่างตระหนักสำนึกเรื่องจริยธรรมคุณธรรมเป็นสำคัญ.