หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

รพ.สวนดอกสำเร็จ ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ

Author by 7/01/16No Comments »

thainews180  ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ในปัจจุบันน่าอัศจรรย์ยิ่งขึ้น จากผลการศึกษาค้นคว้าในวงการแพทย์ล่าสุด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (สวนดอก) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีศักยภาพในการใช้นวัตกรรมทางการแพทย์สมัยใหม่ ให้บริการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะให้กับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากการเปิดเผยของ ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผอ.โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ไม่กี่วันก่อนว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการแพทย์พัฒนาก้าวล้ำทันสมัยขึ้นมาก สามารถเปลี่ยนอวัยวะที่เสื่อมให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้อวัยวะที่มีจากผู้บริจาคมาเปลี่ยนแทน อาทิ การเปลี่ยนกระจกตา ตับ ไต และไขกระดูก รวมถึงการเปลี่ยนอวัยวะเทียมใส่แทน เช่นข้อสะโพก และข้อเข่า ช่วยทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เริ่มให้บริการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ ตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมาโดยเริ่มทำการผ่าตัดเปลี่ยนไตปีแรก 1 ราย  ปีต่อมา 2 ราย  และ 7 ราย ตามลำดับ เมื่อย้อนหลัง 3 ปีที่ผ่านมาพบว่ามีจำนวนผู้เปลี่ยนไตสูงขึ้นเฉลี่ยปีละ 50 ราย เนื่องจากเรามีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น ทำให้การบริการผู้ป่วยครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้น ด้านการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา เริ่มดำเนินการในปี 2538 สถิติผู้ใช้บริการเฉลี่ยปีละ 60 ราย ซึ่งมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจาก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในส่วนของการผ่าตัดเปลี่ยนตับนั้นก็มีผู้ป่วยมาใช้บริการหลายราย เราจะต้องอาศัยทีมงานจำนวนมาก โดยเริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2551 ซึ่งในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมามีการผ่าตัดเปลี่ยนตับ 8 ราย

นอกจากนั้นโรงพยาบาลมหาราชฯ ยังให้บริการด้านการปลูกถ่ายไขกระดูกในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดอีกด้วย โดยเริ่มให้บริการในปี 2557 มีผู้ป่วยเข้ารับการปลูกถ่ายฯ 12  ราย และปี 2558  อีก 15 ราย ดังนั้นจึงเป็นข่าวดีสำหรับผู้ป่วย ที่จะมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์เพิ่มมากขึ้น เมื่อกองทุนประกันสุขภาพ กองทุนประกันสังคม เพิ่มสิทธิประโยชน์เรื่องนี้ในปีงบประมาณ 2559 ส่วนการเปลี่ยนอวัยวะเทียม ข้อสะโพกและข้อเข่า เริ่มทำเมื่อ 30 กว่าปีก่อน แต่เนื่องจากเทคโนโลยีการผลิตข้อเทียมในยุคนั้นยังได้ผลไม่ดีนัก จึงไม่เป็นที่นิยม แต่ตั้งปี 2535 เป็นต้นมา วัสดุผลิตข้อเทียมมีคุณภาพดีขึ้น ทำให้มีความนิยมผ่าตัดเปลี่ยนข้อมากขึ้นตามลำดับ ผลงานย้อนหลัง 3 ปี เฉลี่ย รพ.มหาราชนครเชียงใหม่  ให้บริการเปลี่ยนข้อสะโพกปีละ 150 ราย และข้อเข่าปีละ 250 ราย และมีแนวโน้มผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  จึงน่ายินดีกับความสำเร็จของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศูนย์ศรีพัฒน์ และศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการพร้อมกับพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัย เพื่อให้บริการประชาชนทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว.