หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

รวมพลังทั่วไทย ร่วมกันทำความดี

Author by 23/11/16No Comments »

thainews180         ไม่มีวาระพิเศษเช่นวันที่ 22 พฤศจิกายนที่ผ่านมาบ่อยครั้งนัก แต่เนื่องด้วยปวงชนชาวไทย ทั้งข้าราชการ และประชาชนต่างเศร้าอาดูรอาลัยในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ทุกคนยังอยู่ในห้วงการปรับตัวเพื่อให้คลายความทุกข์โศก จึงได้หันมาร่วมกันแสดงออกถึงความร่วมมือพร้อมใจกันประกอบกิจกรรมทำความดี ด้วยกาย วาจา และใจ ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ทุกจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านทั่วประเทศ รวมถึงคนไทยทั่วโลก จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 พร้อมกัน

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 อำเภอสันทราย และจุดใหญ่ๆ จัดขึ้นหลายแห่ง เช่น มณฑลทหารบกที่ 33 ตำรวจภูธรภาค 5 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นต้น และอำเภอต่างๆ ก็จัดกิจกรรมลักษณะเดียวกันทุกแห่งโดยผู้ร่วมงานได้เขียนคำปฏิญาณ “ทำความดีเพื่อพ่อ” ร่วมพิธีปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี สำรวมจิตภาวนาแผ่เมตตา และประกอบพิธีทางศาสนา

หลังจากนั้น มีกิจกรรมการปล่อยพันธุ์ปลาในแม่น้ำปิงของสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ที่บริเวณลำน้ำปิง หน้าวัดท่าหลุก หมู่ 7 ต.สันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช และบ่ายวันเดียวกันเวลา 14.00 น.หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการเก็บขยะ ทำความสะอาด เส้นทาง จากลานหน้าอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ไปจนถึงหน้าพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร

ความร่วมมือร่วมใจอย่างพร้อมเพรียง  เช่นนี้นับว่าเป็นการเสียสละอย่างใหญ่หลวง แสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีของชาวไทย อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมมากมาย ทั้งนี้ก็เพราะทุกคนมีศูนย์รวมแห่งความศรัทธาอยู่ที่เดียวกันคือ “พ่อหลวงของแผ่นดิน” ทำให้เกิดภาพแห่งความพรั่งพร้อมออกมาอย่างงดงามนั่นเอง.