หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

รัฐบาลควรช่วยงบสร้างพุทธมณฑลเชียงใหม่

Author by 13/01/15No Comments »

thainews180         หลังจากที่กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่กวง ตำบลป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด เนื้อที่รวม 906 ไร่ ให้คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ และมจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ เพื่อเป็นสถานที่สร้างพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงฆ์ ตั้งแต่ปี 2556 แล้วนั้น ต่อมาคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่พร้อมทั้งจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และพุทธบริษัททั่วไป ร่วมกันพัฒนาพื้นที่เพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ เบื้องต้นได้ประกอบพิธีมงคลปฐมฤกษ์ลงจอบแรก เพื่อตรียมความพร้อมในการก่อสร้างไปเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ซึ่งตรงกับวันคล้ายกำเนิดครูบาเจ้าศรีวิชัย สิริวิชชโย นักบุญแห่งลานนาไทยไปแล้ว

โครงการสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ ดูเหมือนจะไม่ได้รับความสนใจจากรัฐบาลเท่าที่ควร ทุกครั้งที่มีกิจกรรมระดมทุน มีแต่การบริจาค หรือร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีเท่านั้น อย่างเช่นล่าสุดขณะนี้ คณะสงฆ์ก็นัดทำกิจกรรมระดมบุญระดมทุนครั้งใหญ่ ต้อนรับปีใหม่ 2558 อีกหนโดยจะมีงานทำบุญในวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558 ตลอดทั้งวัน ตามที่พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง เจริญพรขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างบารมีอันยิ่งใหญ่ “หนึ่งล้านดวงใจหนึ่งร้อยบูชา”  รวมพลังกุศลเพื่อพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ณ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่กวง ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ขณะนี้การพัฒนาพื้นที่ และก่อสร้างตามแผนงานยังคงมาคืบหน้า เนื่องจากต้องใช้งบประมาณพอสมควร แต่ด้วยกำลังความสามารถของคณะสงฆ์ และแรงศรัทธาเท่าที่หาได้ การก่อสร้างสำนักงานชั่วคราวจึงสำเร็จโดยมีพระเทพมังคลาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ วัดท่าตอน พระอารามหลวง อำนวยการอย่างใกล้ชิด หวังจะให้พุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่มีจุดศูนย์กลางต้อนรับผู้ใจบุญ และนำไปสู่การสร้างสิ่งต่าง ๆ         ตามแผนแม่บทให้สำเร็จ ซึ่งดูไปแล้วอาจต้องใช้เวลาอีกนาน จากการรอทุนทรัพย์จากการทำบุญเช่นนี้ ทางหนึ่งที่ควรจะเป็นไปได้ คือ การขอรับงบประมาณจากทางราชการ ซึ่งรัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณมาให้เบื้องต้นพอสมควร จากนั้นก็ให้เป็นการร่วมมือจากพุทธบริษัททั่วไป อันเป็นการร่วมเนื้อนาบุญพร้อมเพรียงกัน จึงขอเรียกร้องถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือท่านที่เป็นกลไกสำคัญของรัฐในพื้นที่ ตลอดถึงคณะรัฐมนตรี ได้พิจารณาสนับสนุนโครงการสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปด้วย.