หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

รุกอุทยานดอยสุเทพ-ปุย รอพิสูจน์สิทธิ์เข้าอยู่ก่อน

Author by 15/08/12No Comments »

เมื่อเร็วๆ นี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผวจ. เชียงใหม่ เป็นประธานประชุมติดตาม และเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ตามข้อร้องเรียนของชมรมพารามอเตอร์จังหวัดเชียงใหม่ กรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าเชิงดอยสุเทพ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณด้านหลังห้วยตึงเฒ่า จากการสำรวจของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 พบว่ามีราษฎรบุกรุกพื้นที่ป่า และเข้าทำประโยชน์ในที่ดินกว่า 600 แปลง ในท้องที่บ้านขุนช่างเคี่ยน ต.ช้างเผือก ต่อเนื่องไปยัง ต.ดอนแก้ว และ ต.แม่สา อ.แม่ริม หากรวมพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ที่ถูกบุกรุกและเข้าทำประโยชน์ทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ 4 อำเภอ รวมแล้วกว่า 4 พันแปลง ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการ และขั้นตอนพิสูจน์สิทธิ์การครอบครองที่ดิน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541

การบุกรุกถือครองที่ดินทั้งเพื่ออยู่อาศัย และทำกินในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย มีข้อมูลว่าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เคยดำเนินคดีกับราษฎรที่บุกรุกมาแล้วครั้งก่อน แต่ปรากฏว่าอัยการสั่งไม่ฟ้องหลายคดี เนื่องจากเห็นว่า อยู่ในกระบวนการพิสูจน์สิทธิ์ ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ผู้เข้าอยู่กินก่อนหน้าสามารถอยู่ต่อไปได้  แต่แนวทางดังกล่าว ไม่มีข้อห้ามให้ราษฎรหยุดการทำประโยชน์ในที่ดิน แต่เป็นการห้ามขยายพื้นที่เพิ่มเติมโดยเด็ดขาดเท่านั้น จึงต้องรอการพิสูจน์สิทธิ์ และตรวจสอบการเข้าอยู่และทำประโยชน์ในที่ดินที่ผ่านมาเป็นอย่างไร เป็นการบุกรุกใหม่หรือทำมาก่อนมีมติคณะรัฐมนตรีเปิดช่องให้ไว้

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ รายงานเรื่องนี้ว่า ในการประชุมเพื่อติดตามแร่งรัดการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยครั้งนี้ ผู้เกี่ยวข้องได้รายงานข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่ง ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผวจ. เชียงใหม่ ได้รับทราบปัญหา และข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ รวมทั้งปัญหากระบวนการพิสูจน์สิทธิ์ที่ล่าช้า อันเกิดจากปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าว จึงให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สั่งให้สอบทาน และสำรวจพื้นที่ที่มีการครอบครองใหม่ให้ชัดเจน ก่อนเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สิทธิ์ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชน กำหนดระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคมเป็นต้นมา นอกจากนั้นที่ประชุมเห็นว่า จะต้องมีความคืบหน้า กรณีการเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สิทธิ์ หากมีการบุกรุกรายใหม่ ก็ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายได้เลย.