หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ร้านค้า-อาหารชอบมั่ว ไม่ติดราคาให้ชัดเจน

Author by 28/05/15No Comments »

  thainews180        หน้าตาของเมืองท่องเที่ยวไม่เพียง แต่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว ประเพณีวัฒนธรรม รวมทั้งสินค้าและบริการที่ดีเท่านั้น แต่ต้องประกอบไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีน้ำใจของคนในเมืองนั้น ๆ ด้วย จึงจะสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ก็มุ่งหวังจะให้เป็นเมืองส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สากลยอมรับ แต่ทางปฏิบัติถือว่ายังบกพร่องอยู่มาก ส่วนใหญ่มาจากความเห็นแก่ได้หรือขาดคุณธรรม ซึ่งจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจ และต้องหมั่นตรวจสอบ ว่ากล่าวตักเตือนไปจนถึงการบังใช้กฎหมาย เพื่อไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบทั้งนักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป

จะเห็นได้จากการที่คณะของนายไพโรจน์ กุลละวนิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับนายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสำนักงานจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานการค้าภายในจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ตรวจสอบการปิดป้ายแสดงสินค้าอาหารปรุงสำเร็จ เพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และป้องปรามการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค ตามแผนการออกตรวจสอบร้านอาหารปรุงสำเร็จบริเวณแหล่งชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่

เนื่องจากมีการร้องเรียน เรื่องราคาสินค้าและค่าบริการต่างๆสูงเกินไป ซึ่งนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวออกตรวจสอบ และให้รวมถึงร้านขายอาหาร ขายเสื้อผ้า ยารักษาโรคทั่วไปด้วย ซึ่งผลตรวจสอบร้านค้าลานจอดรถวัดพระธาตุดอยสุเทพ พบร้านค้าส่วนใหญ่ติดป้ายราคา ยกเว้นบางร้านซึ่งไม่เข้าใจ ขายสินค้าราคาไม่ชัดเจน คณะตรวจสอบได้ให้คำแนะให้ปฏิบัติตามกฎหมายสินค้าและบริการของกระทรวงพาณิชย์ ในเรื่องของการปิดป้ายแสดงราคา  จึงฝากผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ดอยสุเทพให้คำแนะนำแก่ลูกบ้านที่ค้าขายต้องปิดป้ายราคาสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับทราบ ส่วนร้านหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งขายก๋วยเตี๋ยวชามละ 80 บาท ตรวจสอบพบว่าติดป้ายแสดงไว้ แต่ราคาสูงเพราะเนื้อแพงกว่าหมู เจ้าของอ้างว่าใช้เนื้อคุณภาพดีจึงมีราคาสูง โดยลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการก็มีความพึงพอใจไม่ติดใจเรื่องราคา อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจะออกสุ่มตรวจร้านค้าทั่วไปอย่างต่อเนื่องเป็นระยะต่อไปซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีทั้งการคุ้มครองผู้บริโภค และเป็นการรักษาหน้าตาชื่อเสียงของจังหวัดท่องเที่ยวด้วย.