หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

วันวสันตวิษุวัต กับอากาศร้อนจัด

Author by 21/03/16No Comments »

thainews180      ความเป็นไปของโลก เป็นเรื่องน่าสนใจศึกษา และติดตามสถานการณ์ ยิ่งอยู่ในช่วงฤดูร้อน ที่มีสภาพอากาศร้อนจนถึงร้อนจัด หลายปีมานี้เกิดคลื่นความร้อนขึ้นในแถบยุโรป มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ส่วนในเอเชียใต้เกิดคลื่นความร้อนในประเทศอินเดีย ก็มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างรุนแรง ขณะเดียวกันในช่วงที่คาดว่าจะร้อนจัดที่สุดของทุกปีตรงกับปลายเดือนเมษายนนั้น แต่ขณะนี้มีแนวโน้มว่า สภาพอากาศบริเวณตอนบนของประเทศก็มีอากาศร้อนจัดเป็นลำดับเกินกว่า 41 องศาเซลเซียสแล้วหลายจังหวัด อาทิ ลำปาง ตาก กำแพงเพชร และอุตรดิตถ์

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2559 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า วันดังกล่าวมีเวลากลางวันยาวเท่ากับกลางคืน หรือเรียก วันวสันตวิษุวัต เป็นวันเปลี่ยนฤดูกาล ประเทศทางซีกโลกเหนือนับเป็นวันย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ ส่วนซีกโลกใต้เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง ซึ่ง ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า วันที่ 20 มีนาคมปีนี้ ดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกและตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกพอดี ทำให้เป็นวันที่กลางวันยาวเท่ากับกลางคืน ภาษาสันสกฤตเรียกว่า “วันวสันตวิษุวัต (วะ-สัน-ตะ-วิ-สุ-วัด) (Vernal Equinox)  สำหรับประเทศไทยในวันดังกล่าว กรุงเทพมหานคร ดวงอาทิตย์ขึ้น เวลาประมาณ 06.22 น. และตกลับขอบฟ้า เวลาประมาณ 18.29 น.  ทั้งนี้ในแต่ละวันดวงอาทิตย์จะปรากฎในตำแหน่งต่างๆ กัน เปลี่ยนตำแหน่งไปประมาณวันละ 1 องศา หลังจากนี้ ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่เฉียงไปทางเหนือเรื่อยๆ และหยุดที่จุดเหนือสุดในวันที่ 21 มิถุนายน หรือที่เรียกว่าวันครีษมายัน (ครีด-สะ- มา-ยัน) (Summer Solstice) หลังจากนั้นจะค่อยๆ เคลื่อนที่เฉียงลงมาทางใต้อีกครั้งหนึ่ง

ข้อมูลจาก สดร. อธิบายว่า โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นรูปวงรี ทำให้ในรอบหนึ่งปี โลกจึงมีระยะห่างจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากัน ช่วงที่ใกล้ที่สุดประมาณต้นเดือนมกราคม (147 ล้านกิโลเมตร) ช่วงที่ไกลที่สุดประมาณต้นเดือนกรกฎาคม (152 ล้านกิโลเมตร) แต่การโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ที่มีระยะใกล้บ้าง ไกลบ้าง นั้น เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของใกล้-ไกล ถือเป็นอัตราส่วนที่น้อยมากจึงไม่มีผลต่อการเกิดฤดูกาลแต่อย่างใด แต่การที่แกนของโลกเอียง 23.5 องศา เมื่อโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ ทำให้ตำแหน่งขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต้หันเข้าหาดวงอาทิตย์ ส่วนต่างๆ ของโลกจึงได้รับแสงอาทิตย์ไม่เท่ากัน ทำให้มีอุณหภูมิต่างกัน จึงเกิดเป็นฤดูกาลต่าง ๆ ขึ้น อย่างเช่นขณะนี้ โลกได้หันส่วนที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรเข้าหาดวงอาทิตย์ จึงทำให้ประเทศแถบเอเชียร้อนและร้อนจัด นอกจากนั้นยังต้องระวังคลื่นความร้อนที่อาจพัดมาปกคลุมเป็นช่วงๆ ด้วย.